Menu

ثبت نام مالی در گردهمایی توسعه مهارتهای فردی متممی ها

گردهمایی توسعه مهارتهای فردی، یک برنامه یک روزه‌ی اجتماعی - آموزشی از زیرمجموعه‌های برنامه آموزشی گروه متمم است که با هدف آشنایی بیشتر دوستان متممی با یکدیگر و نیز تبادل دانسته‌ها و آموخته‌هایشان، در بیست و ششم مرداد ماه سال جاری برگزار می‌شود.خودشناسی و دیگرشناسی


خودشناسی - دیگرشناسی

فهرست نوشته‌های عمومی مربوط به خودشناسی و دیگرشناسی:

 

فهرست نوشته‌های عمومی مربوط به تحلیل رفتار متقابل:

 

 

قوانین کامنت گذاری/ ارسال نظرات غیر مرتبط با این مطلب

11 نکته برای خودشناسی و دیگرشناسی

     
    دوست گرامی مشاهده دیدگاههای مربوط به این درس، صرفا برای کاربران متمم امکانپذیر میباشد.
    .