Menu
ثبت نام در متمم

ثبت نام و اشتراک به عنوان کاربر ویژه و کاربر آزاد

به متمم خوش آمدید

برای ثبت نام در متمم کافی است به کمک فرمی که در پایین همین صفحه قرار دارد، برای خودتان نام کاربری و رمز عبور تعریف کنید.

با این‌کار شما به کاربر آزاد متمم تبدیل می‌شوید.

کاربران آزاد متمم، هیچ نوع هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند و حدوداً به نیمی از مجموعه درس‌های آموزشی متمم دسترسی رایگان دارند.

 فهرست درس‌های رایگان برای کاربران آزاد

اگر از متمم راضی بودید و کیفیت درس‌ها را مناسب دیدید، می‌توانید به عنوان کاربر ویژه از متمم استفاده کنید.

برای کاربری ویژه، شما به اندازه‌ی نیاز خود اعتبار می‌خرید و طی مدت زمانی که اعتبار خریده‌اید به همه‌ی درس‌ها و خدمات متمم دسترسی خواهید داشت.

 درس‌هایی که پس از کاربر ویژه شدن به آنها دسترسی دارید

انواع شیوه‌های خرید اعتبار در متمم

اعتبار سی روزه ۲۳ هزار تومان
اعتبار سه ماهه ماهیانه ۲۰ هزار تومان (۶۰ هزار تومان)
اعتبار شش ماهه ماهیانه ۱۷ هزار تومان (۱۰۲ هزارتومان)
اعتبار یک ساله ماهیانه ۱۵ هزار تومان (۱۸۰ هزار تومان)

ثبت نام در متمم


کاربر آزاد متمم شدن، برای من چه هزینه‌ها و دردسرهایی دارد؟

اگر به طور خاص، منظور شما هزینه‌ی مادی باشد، کاربران آزاد متمم، هیچ هزینه‌ای به متمم پرداخت نمی‌کنند.

اما  انتظار ما بر این است که کسی که کاربر آزاد متمم می‌شود، روزانه حداقل ده دقیقه برای مطالعه و تمرین و توسعه مهارت‌های خود در متمم صرف کند. 

بنابراین ثبت نام در متمم، هزینه‌ی زمانی دارد.

ضمناً ما هر شنبه صبح، ایمیلی برای کاربران آزاد می‌فرستیم و مطالبی که در طول هفته برای آنها منتشر شده است را با آنها مرور می‌کنیم.

البته به نظر خودمان این ایمیل، دردسر و هزینه نیست و یک سرویس آموزشی است.

اما به هر حال، طبق اصول حرفه‌ای ارسال ایمیل، در هر لحظه که کاربران اراده کنند با یک کلیک می‌توانند دریافت آن را متوقف کنند که البته چنین تصمیمی را به ندرت مشاهده می‌کنیم.

 

ثبت نام در متمم