Menu

گردهمایی توسعه مهارتهای فردی متممی ها
پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه از ساعت ۸:۲۹ تا ۱۹:۰۰ – مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی
دوره MBA: مدیریت منابع انسانی


آموزش مدیریت منابع انسانی در دوره MBA آنلاین متمم

 عنوان درس:  مدیریت منابع انسانی

 تعریف حوزه درس:   درس مدیریت منابع انسانی یا Human Resource Management، همانگونه که از نامش پیداست، به تمام فعالیت‌های مرتبط با منابع انسانی در سازمان می‌پردازد.

با توجه به مفهوم منبع، طبیعی است که جستجو و جذب منابع انسانی، پرورش و رشد و توسعه منابع انسانی، نگهداری منابع انسانی و نیز ایجاد ارزش اقتصادی با استفاده از آنها، از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه در این درس خواهد بود.

بدیهی است به سبک سایر دروس متمم، می‌کوشیم از تاکید‌های شعارگونه و کلی‌گویی‌های مبهم، فاصله گرفته و توجه خود را به آموزه‌هایی که به بهبود واقعی در حوزه مدیریت منابع انسانی سازمان منتهی می‌شوند، معطوف نماییم.

 برخی از منابع و مراجع مورد استفاده و استناد در تدوین درس مدیریت منابع انسانی 

۱- کتاب مدیریت منابع انسانی (گری دسلر)

۲- Human Resource Management, Robert Mathis

3- Human Resource Management Applications, Nkomo

 
 

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری مدیریت منابع انسانی به شما پیشنهاد میکند:

قوانین کامنت گذاری/ ارسال نظرات غیر مرتبط با این مطلب

16 نکته برای دوره MBA: مدیریت منابع انسانی

     
    دوست گرامی مشاهده دیدگاههای مربوط به این درس، صرفا برای کاربران متمم امکانپذیر میباشد.
    .