Menu


دوره MBA: مدیریت منابع انسانی


آموزش مدیریت منابع انسانی در دوره MBA آنلاین متمم

 عنوان درس:  مدیریت منابع انسانی

 تعریف حوزه درس:   درس مدیریت منابع انسانی یا Human Resource Management، همانگونه که از نامش پیداست، به تمام فعالیت‌های مرتبط با منابع انسانی در سازمان می‌پردازد.

با توجه به مفهوم منبع، طبیعی است که جستجو و جذب منابع انسانی، پرورش و رشد و توسعه منابع انسانی، نگهداری منابع انسانی و نیز ایجاد ارزش اقتصادی با استفاده از آنها، از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه در این درس خواهد بود.

بدیهی است به سبک سایر دروس متمم، می‌کوشیم از تاکید‌های شعارگونه و کلی‌گویی‌های مبهم، فاصله گرفته و توجه خود را به آموزه‌هایی که به بهبود واقعی در حوزه مدیریت منابع انسانی سازمان منتهی می‌شوند، معطوف نماییم.

 برخی از منابع و مراجع مورد استفاده و استناد در تدوین درس مدیریت منابع انسانی 

۱- کتاب مدیریت منابع انسانی (گری دسلر)

۲- Human Resource Management, Robert Mathis

3- Human Resource Management Applications, Nkomo

  
  

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری مدیریت منابع انسانی به شما پیشنهاد میکند:

سری مطالب حوزه مدیریت منابع انسانی

قوانین کامنت گذاری/ ارسال نظرات غیر مرتبط با این مطلب

18 نکته برای دوره MBA: مدیریت منابع انسانی

  پرطرفدارترین دیدگاه به انتخاب متممی‌ها در این بحث

  نویسنده‌ی دیدگاه : نیما ظهیریان

  به نظرمن بحث مدیریت منابع انسانی در زمره بحثهایی است که در کشور ما همه به دانستن وبه کاربستن آن در سازمانها افتخار میکنند ولی آنچه در عمل مشاهده میشود آن است که کمترین بهایی به این حوزه مهم در مدیریت داده نمیشود و حتی نادیده گرفته میشود.این چالشی است که باید چرایی آن مورد بررسی وتدقیق کافی قرار گیرد.

   
  دوست گرامی مشاهده تمرینهای مربوط به این درس، صرفا برای کاربران متمم امکانپذیر میباشد.
  .