Menu

ثبت نام مالی در گردهمایی توسعه مهارتهای فردی متممی ها

گردهمایی توسعه مهارتهای فردی، یک برنامه یک روزه‌ی اجتماعی - آموزشی از زیرمجموعه‌های برنامه آموزشی گروه متمم است که با هدف آشنایی بیشتر دوستان متممی با یکدیگر و نیز تبادل دانسته‌ها و آموخته‌هایشان، در بیست و ششم مرداد ماه سال جاری برگزار می‌شود.زنگ تفریح


زنگ تفریح در متمم - محل توسعه مهارتهای من

ما قبلاً زنگ تفریح را در میان سری‌های آموزشی متمم نیاوردیم. باورمان بر این بود که وقتی می‌گوییم «سری آموزشی»، منظورمان به طور مشخص مطالبی است که در آنها فرمول وجود دارد و تقسیم بندی و جدول و شکل و نمودار.

مطالعات اخیر و تجربیات بیشتر و گفتگو با دوستان و مرور نظرات دوستان متمم، همگی نشان دادند که بار آموزشی زنگ تفریح، کمتر از سایر مطالب نیست. این یکی از چارچوب‌های نادرست ذهنی ماست که فکر می‌کنیم از یک تصویر زیبا نمی‌توان آموخت. از مرور خاطره‌ها نمی‌توان آموخت. از دیدن سبک زندگی دیگران نمی‌توان آموخت.

آموختن را معادل اسلاید گرفتیم و فیلم‌های آموزشی و متن و مقاله.

این بود که در نهایت تصمیم گرفتیم، زنگ تفریح‌ها را هم در قالب یک سری ارائه کنیم. البته این سری، تقدم و تاخر ندارد. درست مثل درس‌های واقعی زندگی. بدون رعایت پیش‌نیاز و پس‌نیاز به سراغ ما می‌آیند. حالا این نگاه ماست که زنگ تفریح، برایمان فرصتی برای رهایی از اندیشیدن باشد، یا دعوتی به اندیشیدن بیشتر درباره‌ی دنیای واقعی…

اینها مطالبی هستند که تا کنون در قالب زنگ تفریح، در متمم منتشر شده‌اند:

 

قوانین کامنت گذاری/ ارسال نظرات غیر مرتبط با این مطلب

17 نکته برای زنگ تفریح

     
    دوست گرامی مشاهده دیدگاههای مربوط به این درس، صرفا برای کاربران متمم امکانپذیر میباشد.
    .