Menu


زیبای خفته: تصاویر حیوانات در هنگام خواب


 خواب شاید یکی از شگفت انگیزترین پدیده های طبیعت باشد که مانند بسیاری از شگفتی‌های دیگر اطراف ما، به دلیل تکرار و فراوانی، گاهی زیبایی‌اش فراموش می‌شود.

موجودات زنده‌ای که ساعت‌ها و روزها، در پی ارضاء نیازهای خود می‌دوند و می‌کوشند، ناگهان چشم‌ها را می‌بندند. دراز می‌کشند و اجازه می‌دهند که زمان، آرام و بی صدا از کنار آنها عبور کند.

این بار، گروه متمم مجموعه‌ای از تصاویر حیوانات در هنگام خواب را برای شما گردآوری کرده است. به سنت همیشه که انتخاب سرآشپز را هم اعلام می‌کنیم، ما به دومین عکس رای می‌دهیم. فاصله‌ی بین خشم و شکوه بیداری و آرامش و معصومیت خواب، از لحاظ ما در این تصویر به اوج رسیده است.

 

Sleeping--Animal-motamem18

Sleeping--Animal-motamem17

Sleeping--Animal-motamem19

Sleeping--Animal-motamem12

cute_sleepy_animal_motamem_1

cute_sleepy_animal_motamem_4

cute_sleepy_animal_motamem_10

cute_sleepy_animal_motamem_2

Sleeping--Animal-motamem15

Sleeping--Animal-motamem13

cute_sleepy_animal_motamem_6

Sleeping--Animal-motamem14

cute_sleepy_animal_motamem_11

cute_sleepy_animal_motamem_9

cute_sleepy_animal_motamem_8

      شما تاکنون در این بحث مشارکت نداشته‌اید.  

     برخی از دوستان متممی که به این درس علاقه مندند:    محمد تقی کریمی ، محمدحسین ستاری ، میلاد طهماسبی زاده ، حامد بیت سیاح ، نیلوفر شیری پور

قوانین کامنت گذاری در متمم

20 نکته برای زیبای خفته: تصاویر حیوانات در هنگام خواب

     
    دوست گرامی مشاهده تمرینهای مربوط به این درس، صرفا برای کاربران متمم امکانپذیر میباشد.
    .