Menu


روبرت گونسال وز و رئالیسم جادویی


نقاشی های روبرت گونسال وز، چیزی در مرز توهم و واقعیت است. مشاهده‌گر را وسوسه می‌کند که به عمق تصاویر برود و با خود بیندیشد که اگر واقعاً بخشی از این تصاویر واقعی است، کدام بخش آن است؟ داستان‌های متعددی که همزمان روایت می‌شوند و مرزی بین آنها وجود ندارد.

او از کودکی به نقاشی علاقه داشته و بعد از دیدار با سالوادور دالی و رنه ماگریت،‌ تاثیراتی از آنها پذیرفت که هنوز هم در کارهایش دیده می‌شود. این نقاش کانادایی،‌ معماری را خیلی خوب می‌شناسد و رد پای این شناخت را می‌توان در آثارش به خوبی مشاهده کرد.

پی نوشت : ترجیح سرآشپز متمم در میان تصاویر،تصویر آخر میباشد.

rob_gonsalves_motamem6

rob_gonsalves_motamem1

rob_gonsalves_motamem16

rob_gonsalves_motamem2

rob_gonsalves_motamem3

rob_gonsalves_motamem4

rob_gonsalves_motamem8

rob_gonsalves_motamem9

rob_gonsalves_motamem15

rob_gonsalves_motamem10

rob_gonsalves_motamem11

rob_gonsalves_motamem12

rob_gonsalves_motamem13

rob_gonsalves_motamem18

rob_gonsalves_motamem19

 

      شما تاکنون در این بحث مشارکت نداشته‌اید.  

     برخی از دوستان متممی که به این درس علاقه مندند:    احمدرضا محمدی ، ایمان نظری ، سامان عزیزی ، وحید فیضی ، میلاد طهماسبی زاده

قوانین کامنت گذاری در متمم

27 نکته برای روبرت گونسال وز و رئالیسم جادویی

     
    دوست گرامی مشاهده تمرینهای مربوط به این درس، صرفا برای کاربران متمم امکانپذیر میباشد.
    .