Menu

تقویم محتوا

 هفته‌ی سی و دوم سال ۹۷
 تمرکز آموزشی هفته: شخصیت شناسی
  سایر مطالب منتشر شده

هفته‌ی ۳۹ به تکمیل و انتشار مطالب پراکنده و باقی‌مانده از درس‌های پاییز اختصاص یافت.

 هفته‌ی چهل و سوم سال ۹۷
 تمرکز آموزشی هفته: مدیریت ارتباط با مشتری

محتوای این هفته، بیشتر بر انتشار درس‌های مرتبط با مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) متمرکز خواهد بود.

 فرایند چیست؟ مدیریت فرایندهای کسب و کار

  سایر مطالب
 هفته‌ی چهل و پنجم سال ۹۷
 تمرکز آموزشی هفته: هوش هیجانی

محتوای این هفته، بیشتر بر انتشار درس‌های مرتبط با هوش هیجانی و شناخت هیجانات متمرکز خواهد بود.

  سایر مطالب

 

 هفته‌ی چهل و چهارم سال ۹۷
 تمرکز آموزشی هفته: سواد دیجیتال

محتوای این هفته، بیشتر بر انتشار درس‌های مرتبط با سواد دیجیتال و تسلط بر تکنولوژی متمرکز خواهد بود.

  سایر مطالب

 

 هفته‌ی چهل و هفتم سال ۹۷
 تمرکز آموزشی هفته: مهارت ارائه

محتوای این هفته، بیشتر بر انتشار درس‌های مرتبط با مهارت ارائه و اسلایدسازی متمرکز خواهد بود.

  سایر مطالب

 

 هفته‌ی چهل و ششم سال ۹۷
 تمرکز آموزشی هفته: استراتژی

محتوای این هفته، بیشتر بر انتشار درس‌های مرتبط با استراتژی و تفکر استراتژیک متمرکز خواهد بود.

  سایر مطالب

 

 هفته‌ی چهل و نهم سال ۹۷
 تمرکز آموزشی هفته: تسلط کلامی

محتوای این هفته، بیشتر بر انتشار درس‌های مرتبط با تسلط کلامی و چالش نوشتن متمرکز خواهد بود.

  سایر مطالب

 

 هفته‌ی چهل و هشتم سال ۹۷
 تمرکز آموزشی هفته: مدیریت منابع انسانی

محتوای این هفته، بیشتر بر انتشار درس‌های مرتبط با مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی متمرکز خواهد بود.

  سایر مطالب

 

 هفته‌ی پنجاه و یکم سال ۹۷
 تمرکز آموزشی هفته: کارآفرینی

محتوای این هفته، بیشتر بر انتشار درس‌های مرتبط با کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار متمرکز خواهد بود.

  سایر مطالب

 

 هفته‌ی پنجاهم سال ۹۷
 تمرکز آموزشی هفته: مهارت حل مسئله

محتوای این هفته، بیشتر بر انتشار درس‌های مرتبط با مهارت حل مسئله و تصمیم گیری پیشرفته متمرکز خواهد بود.

  سایر مطالب

 

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟