Menu
فایل صوتی آموزشی ۶۰ نکته در مذاکره

مجموعه ای از نکات کاربردی مذاکره که می‌توانند کیفیت مذاکره های ما را بهبود داده و دستاوردهای ما را افزایش دهند


تقویم محتوا

 هفته‌ی شانزدهم سال ۹۷
 تمرکز آموزشی هفته: مهارت فروش

محتوای این هفته، بیشتر بر انتشار درس‌های مرتبط با مهارت فروش و تکنیک‌های فروشندگی متمرکز خواهد بود. نکاتی که برای این هفته در نظر گرفته‌ایم، بیشتر مناسب ویزیتورها و فروشندگانی است که مستقیماً و به صورت فردی در فروش‌های موردی با مشتریان در ارتباط هستند.

مشتری یابی
تفاوت بازاریاب و ویزیتور
 مشتری یابی با تماس سرد
 آموزش بازاریابی و فروش تلفنی (معرفی درس)
مرکز تماس

سایر مطالب منتشر شده
 هفته‌ی هجدهم سال ۹۷
 تمرکز آموزشی هفته: کارآفرینی

محتوای این هفته، بیشتر بر انتشار درس‌های مرتبط با کارآفرینی و مدل کسب و کار متمرکز خواهد بود.

 هفته‌ی هفدهم سال ۹۷
 تمرکز آموزشی هفته: روانشناسی مثبت گرا

محتوای این هفته، بیشتر بر انتشار درس‌های مرتبط با روانشناسی مثبت گرا متمرکز خواهد بود.

میهایی چیک سنت میهایی (میهالی)
معرفی روانشناسی مثبت گرا

سایر مطالب منتشر شده
 هفته‌ی بیستم سال ۹۷
 تمرکز آموزشی هفته: مدیریت پروژه‌های کوچک

محتوای این هفته، بیشتر بر انتشار درس‌های مرتبط با مدیریت پروژه‌های کوچک متمرکز خواهد بود.

 هفته‌ی نوزدهم سال ۹۷
 تمرکز آموزشی هفته: کاریزما

محتوای این هفته، بیشتر بر انتشار درس‌های مرتبط با کاریزما و رفتار افراد کاریزماتیک متمرکز خواهد بود.

 هفته‌ی بیست‌ودوم سال ۹۷
 تمرکز آموزشی هفته: تبلیغات

محتوای این هفته، بیشتر بر انتشار درس‌های مرتبط با تبلیغات متمرکز خواهد بود.

 هفته‌ی بیست‌و‌یکم سال ۹۷
 تمرکز آموزشی هفته: مدیریت رابطه‌ها

محتوای این هفته، بیشتر بر انتشار درس‌های مرتبط با حمایت اجتماعی و مدیریت تعارض متمرکز خواهد بود.

 هفته‌ی بیست‌و‌چهارم سال ۹۷
 تمرکز آموزشی هفته: مذاکره

محتوای این هفته، بیشتر بر انتشار درس‌های مرتبط با ارتباطات و مذاکره متمرکز خواهد بود.

 هفته‌ی بیست‌و‌سوم سال ۹۷
 تمرکز آموزشی هفته: مهارت سخنرانی

محتوای این هفته، بیشتر بر انتشار درس‌های مرتبط با مهارت سخنرانی و فن بیان متمرکز خواهد بود.

 هفته‌ی بیست‌و‌ششم سال ۹۷
 تمرکز آموزشی هفته: مهارت ارتباطی

محتوای این هفته، بیشتر بر انتشار درس‌های مرتبط با مهارت ارتباطی و گزارش نویسی متمرکز خواهد بود.

 هفته‌ی بیست‌وپنجم سال ۹۷
 تمرکز آموزشی هفته: مدیریت ارتباط با مشتری

محتوای این هفته، بیشتر بر انتشار درس‌های مرتبط با مدیریت ارتباط با مشتری و افزایش وفاداری مشتریان متمرکز خواهد بود.