Menu

تقویم آموزشی سال ۹۸

 هفته‌ی بیست‌و‌نهم و سی‌ام سال ۹۸
 هفته‌ی سی‌و‌یکم و سی‌و‌دوم سال ۹۸
 هفته‌ی سی‌و‌سوم و سی‌و‌چهارم سال ۹۸
  مطالب مرتبط با سایر درس‌ها

 تمرکز آموزشی این دو هفته: استراتژی و بازاریابی

 هفته‌ی سی‌و‌پنجم و سی‌و‌ششم سال ۹۸
  مطالب مرتبط با سایر درس‌ها

 

 تمرکز آموزشی این دو هفته: انگیزش و برنامه ریزی

محتوای این دو هفته، بیشتر بر روی درس‌های مدیریت زمان، انضباط شخصی و انگیزش متمرکز خواهد بود

 

 هفته‌ی سی‌و‌هفتم و سی‌و‌هشتم سال ۹۸
  مطالب مرتبط با سایر درس‌ها

 

 تمرکز آموزشی این دو هفته: رفتار سازمانی و مدیریت استرس

محتوای این دو هفته، بیشتر بر روی درس‌های رفتار سازمانی، کار تیمی و مدیریت استرس متمرکز خواهد بود

 

 هفته‌ی سی‌و‌نهم و چهلم سال ۹۸
  مطالب مرتبط با سایر درس‌ها

 

 تمرکز آموزشی این دو هفته: مذاکره و فروش

محتوای این دو هفته، بیشتر بر روی درس‌های مذاکره، فروش و زبان بدن متمرکز خواهد بود

 

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟