Menu


Productive: صفات پرکاربرد انگلیسی در کسب و کار


اهداف و انتظارات آموزشی متمم در این درس
کد درس: ۲۸۳۲۵
در پایان این درس، انتظار می‌رود دوستان متممی بتوانند:
  • مفهوم صفت Productive را درک کنند.
  • شرایط مناسب برای به کار بردن صفت Productive را تشخیص دهند.
صفات پرکاربرد زبان انگلیسی در محیط کسب و کار

صفت Productive و واژه‌های هم خانواده‌ی آن (مثلاً Counterproductive)، در فضای اقتصاد و کسب و کار به صورت گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند.

این صفت که از ریشه‌ی Produce (تولید کردن)‌ است، معنای مولد بودن و پربار بودن را با خود منتقل می‌کند.

این بار در بررسی فهرست صفت های پرکاربرد زبان انگلیسی به سراغ صفت  Productive و کلمات هم خانواده‌ی آن می‌رویم و مثال‌ها و کاربردهای آن را بررسی می‌کنیم.

کلمه‌ی Productive به عنوان یک صفت،‌ در ادبیات عمومی و در ادبیات مدیریتی معنای متفاوتی را منتقل می‌کند.

در ادبیات عمومی و کاربردهای روزمره، این صفت عموماً به مولد بودن و داشتن خروجی بیشتر و پربار بودن اشاره دارد.

همان‌طور که کسی که خسته است، می‌گویند من نمی‌توانم مثل هر روز، Productive باشم.

اما وقتی مدیران و استراتژیست‌ها این صفت را به کار می‌برند، همزمان به ترکیب دو مفهوم کارایی و اثربخشی توجه دارند.

دوست عزیز دسترسی کامل به مطالب مربوط به این بخش ، از طریق ثبت نام به عنوان کاربرویژه امکانپذیر هست

بحثی که ما در متمم به عنوان #رفتار نادرست سازمانی مطرح می‌کنیم، در ادبیات مدیریت گاهی به جای Misbehavior با عنوان Counterproductive Behavior مورد اشاره قرار می‌گیرد.

      شما تاکنون در این بحث مشارکت نداشته‌اید.  

     برخی از دوستان متممی که به این درس علاقه مندند:    مائده روشنعلی ، علی فکور ، احمد حافظی ، مهری آزردار ، شهرام مرادپور

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری صفات انگلیسی پرکاربرد به شما پیشنهاد می‌کند:

سری مطالب حوزه صفات انگلیسی پرکاربرد

قوانین کامنت گذاری در متمم

2 نکته برای Productive: صفات پرکاربرد انگلیسی در کسب و کار

     
    دوست گرامی مشاهده تمرینهای مربوط به این درس، صرفا برای کاربران متمم امکانپذیر میباشد.
    .