Menu


صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار: Workable


اهداف و انتظارات آموزشی متمم در این درس
کد درس: ۴۰۰۳۵

از دوستان عزیز متممی انتظار می‌رود پس از مطالعه این درس:

صفت Workable به عنوان یکی از صفات پرکاربرد انگلیسی

طرح تو قابل اجرا است. اما گران است. برای هزینه‌ی آن چه فکری کرده‌ای؟

این راهکاری که تو ارائه می‌دهی، فقط روی کاغذ جواب می‌دهد. ما راهکار اجرایی و عملی می‌خواهیم.

ما می‌خواهیم پای قراردادی را امضا کنیم که معتقد باشیم عملی و اجرایی هم هست.

همه‌ی این توصیف‌ها را در زبان انگلیسی می‌توان با استفاده از صفتِ Workable بیان کرد.

به همین علت، این بار در سلسله درس‌های صفات پرکاربرد از زیر مجموعه‌‌های خدمات متمم برای آموزش زبان انگلیسی، به سراغ صفت  Workable رفته‌ایم.

دوست عزیز دسترسی کامل به مطالب مربوط به این بخش ، از طریق ثبت نام به عنوان کاربرویژه امکانپذیر هست
     برخی از دوستان متممی که به این درس علاقه مندند:    منیره امینی ، حسینی ، طیبه افتخارزاده ، داود شاکری ، محسن لاله

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری صفات انگلیسی پرکاربرد به شما پیشنهاد می‌کند:

سری مطالب حوزه صفات انگلیسی پرکاربرد