Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu
دوره آموزشی هدف گذاری (کلیک کنید)


صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار: Proper


اهداف و انتظارات آموزشی متمم در این درس
کد درس: ۷۲۲۶۷

از دوستان عزیز متممی انتظار می‌رود پس از مطالعه این درس:

صفت Proper به معنای مناسب

بپذیر که این پاسخ، برای حرفی که من زدم، مناسب نبود.

عبارت مناسب برای توصیف این وضعیت چیست؟

بازار مناسب برای این سرویس، شهرهای کوچک‌تر با جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر هستند.

همه‌ی این توصیف‌ها را در زبان انگلیسی می‌توان با استفاده از صفتِ Proper بیان کرد.

این بار در سلسله درس‌های صفات پرکاربرد از زیر مجموعه‌‌های خدمات متمم برای آموزش زبان انگلیسی، به سراغ صفت  Proper رفته‌ایم.

برخی از کالوکیشن‌های Proper

[ درس مرتبط: کالوکیشن چیست؟ ]

proper documentation proper name
proper maintenance proper settings
proper training proper reaction
proper temperature proper translation
proper word proper solution

محدودیت در دسترسی کامل به این درس

دوست عزیز.

درسی کامل به این درس برای کاربران ویژه متمم در نظر گرفته شده است.

با عضویت به عنوان کاربر ویژه‌ی متمم، علاوه بر دسترسی به این مطلب، به سایر بحث‌هایی هم که تحت عنوان یادگیری زبان انگلیسی مطرح می‌شوند دسترسی پیدا می‌کنید.

همچنین با فعال کردن اشتراک ویژه به درس‌های بسیار بیشتری دسترسی پیدا می‌کنید که می‌توانید فهرست آنها را در اینجا ببینید:

 فهرست درس‌های مختص کاربران ویژه متمم

البته از میان درس‌ها و مطالب مطرح شده، ما فکر می‌کنیم شاید بهتر باشد ابتدا بررسی مباحث زیر را در اولویت قرار دهید:

  افعال پرکاربرد زبان انگلیسی

  تقویت مهارت خواندن انگلیسی

  مهارت ارتباطی

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری صفات انگلیسی پرکاربرد به شما پیشنهاد می‌کند:

سری مطالب حوزه صفات انگلیسی پرکاربرد