Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu


صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار: Common


اهداف و انتظارات آموزشی متمم در این درس
کد درس: ۵۷۸۶۰

از دوستان عزیز متممی انتظار می‌رود پس از مطالعه این درس:

  • با مفهوم صفت Common آشنا شوند.
  • این صفت را به دامنه واژگان فعال خود بیفزایند و در گفته‌ها و نوشته‌هایشان به کار ببرند.
Common به عنوان یک صفت پرکاربرد انگلیسی

یکی از شکایت‌های متداول از محصولات شرکت ما، بسته‌بندی نامناسب آن‌هاست.

یک مشکل رایج در تدوین مدل کسب و کار، بی‌توجهی به پایداری کسب و کار در بلندمدت است.

باید به زمینه‌های مشترک همکاری فکر کنیم و آن‌ها را مبنای مذاکره قرار دهیم.

جنگ قیمت، یکی از استراتژی‌های اشتباه رایج در صنعت پخش و توزیع است.

پیام‌های بالا را می‌توان با استفاده از صفت Common منتقل کرد.

این بار در مجموعه‌ی فهرست صفت‌های پرکاربرد انگلیسی به سراغ صفت  Common می‌رویم و کاربرد آن را در چند جمله می‌بینیم.

نمونه‌هایی از کاربرد صفت Common

محدودیت در دسترسی کامل به این درس

دوست عزیز.

درس صفت Common برای کاربران ویژه متمم در نظر گرفته شده است.

با عضویت به عنوان کاربر ویژه‌ی متمم، علاوه بر دسترسی به این درس، به مجموعه درس‌های آموزش صفات پرکاربرد زبان انگلیسی در محیط کسب و کار هم دسترسی پیدا می‌کنید که می‌توانند به شما بیشتر کمک کنند.

همچنین با فعال کردن اشتراک ویژه به درس‌های بسیار بیشتری دسترسی پیدا می‌کنید که می‌توانید فهرست آنها را در اینجا ببینید:

 فهرست درس‌های مختص کاربران ویژه متمم

البته از میان درس‌های مطرح شده، ما فکر می‌کنیم با توجه به علاقمندی شما به این موضوع، شاید بهتر باشد ابتدا مطالعه‌ی مباحث زیر را در اولویت قرار دهید:

 صفات پرکاربرد زبان انگلیسی

 معرفی کتابهای مدیریتی

 کلمات پرکاربرد در مدیریت استراتژیک

 تقویت مهارت خواندن انگلیسی

نمونه‌هایی از عبارات ترکیبی با صفت Common

common example common concern common approach
common method common language common form
common strategy common standard common practice

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری صفات انگلیسی پرکاربرد به شما پیشنهاد می‌کند:

سری مطالب حوزه صفات انگلیسی پرکاربرد