Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu


صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار: Known


اهداف و انتظارات آموزشی متمم در این درس
کد درس: ۴۵۳۲۹

از دوستان عزیز متممی انتظار می‌رود پس از مطالعه این درس:

  • با مفهوم صفت Known آشنا شوند.
  • صفت Known را به دامنه‌ی واژگان فعال خود بیفزایند.
  • سایر ترکیب‌های صفت Known مانند Well-known و Best known و Little known و ‌Better known را نیز در موارد نیاز، مورد استفاده قرار دهند.
صفات پرکاربرد انگلیسی Known

او بیشتر به عنوان نویسنده شناخته می‌شود.

این برند بیشتر به کیفیت شناخته می‌شود.

علت وقوع این حادثه، هنوز ناشناخته و نامعلوم است.

این کتاب، در مقایسه با سایر کتاب‌های مشابه، کمتر شناخته شده است.

موارد بالا نمونه‌هایی از مفاهیمی هستند که می‌توان آنها را با استفاده از صفت Known و مشتقات آن به طرف مقابل منتقل کرد.

این بار در سلسله درس‌های صفات پرکاربرد از زیر مجموعه‌‌های خدمات متمم برای آموزش زبان انگلیسی، به سراغ صفت  Known رفته‌ایم.

نمونه‌هایی از کاربرد صفت Known

دسترسی کامل به این مطلب برای اعضای ویژهٔ متمم امکان‌پذیر است.

مثال‌هایی از کاربرد صفت Unknown با معنای متضاد Known

Further product details are unknown at this stage.

جزئیات بیشتر [درباره] محصول، در این مرحله نامعلوم هستند.

هنوز جزئیات بیشتری [درباره] محصول، در این مرحله در دست نیست.

The cause of the fire remains unknown.

علت آتش‌سوزی نامعلوم [نامشخص] مانده است.

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری صفات انگلیسی پرکاربرد به شما پیشنهاد می‌کند:

سری مطالب حوزه صفات انگلیسی پرکاربرد