Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu
دوره آموزشی هدف گذاری (کلیک کنید)


صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار: Distinct


اهداف و انتظارات آموزشی متمم در این درس
کد درس: ۳۹۱۷۸

از دوستان عزیز متممی انتظار می‌رود پس از مطالعه این درس:

  • با مفهوم صفت Distinct آشنا شوند.
  • صفت Distinct را به دامنه‌ی واژگان فعال خود بیفزایند.
  • به تفاوت دو صفت Different و Distinct توجه داشته باشند.
صفتهای پرکاربرد انگلیسی

محصول ما و محصول شما، کاملاً متفاوت هستند.

این حرف تو، می‌توانست دو معنای کاملاً متفاوت داشته باشد. از کجا باید می‌فهمیدم منظورت چیست؟

با صدای آرام صحبت می‌کند، اما تک تک کلماتش واضح و قابل تشخیص هستند.

بوی سیگار در اینجا محسوس و قابل تشخیص است.

همه‌ی این توصیف‌ها را در زبان انگلیسی می‌توان با استفاده از صفتِ Distinct بیان کرد. این صفت به صورت گسترده در محیط کسب و کار و جلسات مذاکره کاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به همین علت، این بار در سلسله درس‌های صفات پرکاربرد از زیر مجموعه‌‌های خدمات متمم برای آموزش زبان انگلیسی، به سراغ صفت  Distinct رفته‌ایم.

دسترسی کامل به این مطلب برای اعضای ویژهٔ متمم امکان‌پذیر است.

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری صفات انگلیسی پرکاربرد به شما پیشنهاد می‌کند:

سری مطالب حوزه صفات انگلیسی پرکاربرد