Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu
دوره آموزشی هدف گذاری (کلیک کنید)


صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار: Commercial


اهداف و انتظارات آموزشی متمم در این درس
کد درس: ۳۶۹۵۶

از دوستان عزیز متممی انتظار می‌رود پس از مطالعه این درس:

  • با مفهوم صفت Commercial آشنا شوند.
  • صفت Commercial را به دامنه‌ی واژگان فعال خود بیفزایند.
  • به خاطر داشته باشند که صفت Commercial، بسته به جمله‌ای که در آن مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌تواند دارای بار معنایی مثبت یا منفی باشد.
Commercial به معنای تجاری به عنوان یکی از صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی در محیط کسب و کار

ما از این محصول صرفاً برای کاربردهای تجاری استفاده می‌کنیم و هیچ نوع عملکرد نظامی برای آن متصور نیستیم.

فیلم او،‌ یک فیلم کاملاً تجاری است. فقط به افزایش فروش فکر کرده و جنبه‌ی هنریِ کار، اصلاً برایش مهم نبوده است.

ما حتی اگر با برخی کشورها روابط سیاسی نداشته باشیم، روابط تجاری با آنها را محدود نمی‌کنیم.

چند نمونه از این محصول تولید کرده‌ایم. اما در مقیاس تجاری نیست.

همه‌ی این توصیف‌ها را در زبان انگلیسی با استفاده از صفتِ Commercial بیان کرد. این صفت از جمله صفت‌های بسیار پرکاربرد در محیط کسب و کار و جلسات کاری است.

به همین علت، این بار در سلسله درس‌های صفات پرکاربرد از زیر مجموعه‌‌های خدمات متمم برای آموزش زبان انگلیسی، به سراغ صفت  Commercial رفته‌ایم.

دسترسی کامل به این مطلب برای اعضای ویژهٔ متمم امکان‌پذیر است.

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری صفات انگلیسی پرکاربرد به شما پیشنهاد می‌کند:

سری مطالب حوزه صفات انگلیسی پرکاربرد