Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu


صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کسب و کار: Constructive


اهداف و انتظارات آموزشی متمم در این درس
کد درس: ۳۱۸۶۰
از دوستان عزیز متممی انتظار می‌رود پس از مطالعه این درس:
  • با مفهوم صفت Constructive آشنا شوند.
  • صفت Destructive را به عنوان متضاد صفت Constructive به خاطر داشته باشند.
  • صفت Constructive را در جلسات و محیط کار (خصوصاً در مورد گفتگوها، جلسات، قراردادها و موارد مشابه) به کار ببرند.
صفت Constructive به معنای سازنده

این شیوه‌ی همکاری، بسیار سازنده است.

ما فکر می‌کنیم که نگرش شما، نمی‌تواند سازنده باشد و احتمالاً وضعیت موجود را به سمت نامطلوب‌تری سوق خواهد داد.

گفتگوهای سیاسی سران دو کشور بسیار سازنده ارزیابی شده است.

جملات فوق (و پیام‌های مشابه آنها) معمولاً با صفت Constructive بیان می‌شوند.

این بار در سلسله درس‌های صفات پرکاربرد از زیر مجموعه‌‌های خدمات متمم برای آموزش زبان انگلیسی، به سراغ صفت  Constructive رفته‌ایم.

دسترسی کامل به این مطلب برای اعضای ویژهٔ متمم امکان‌پذیر است.

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری صفات انگلیسی پرکاربرد به شما پیشنهاد می‌کند:

سری مطالب حوزه صفات انگلیسی پرکاربرد