Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu


صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کسب و کار: Frequent


اهداف و انتظارات آموزشی متمم در این درس
کد درس: ۳۱۲۳۶
از دوستان عزیز متممی انتظار می‌رود پس از مطالعه این درس:
  • با مفهوم صفت Frequent آشنا شوند.
  • صفت Frequent را در جملات و نوشتار و گفتار خود راحت‌تر و به شکلی مناسب‌تر به کار ببرند.
صفات پرکاربرد انگلیسی: Frequent

این بار در بحث صفات پرکاربرد از زیر مجموعه‌‌های خدمات متمم برای آموزش زبان انگلیسی، به سراغ صفت Frequent رفته‌ایم.

لطفاً به جملات زیر توجه کنید:

او به صورت مکرر به متمم سر می‌زند.

تکرر جلسات کاری را نمی‌توان بیش از این افزایش داد.

به کسانی که به صورت مکرر از خطوط هوایی استفاده می‌کنند، امتیازهای ویژه‌ای اعطا می‌شود.

او در مدت کمی، تعداد زیادی خطا داشته است.

همه‌ی این جملات، حاوی مفاهیمی هستند که در زبان انگلیسی، با استفاده از صفت  Frequent قابل بیان است.

دسترسی کامل به این مطلب برای اعضای ویژهٔ متمم امکان‌پذیر است.

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری صفات انگلیسی پرکاربرد به شما پیشنهاد می‌کند:

سری مطالب حوزه صفات انگلیسی پرکاربرد