Menu


صفت های پرکاربرد انگلیسی در محیط کسب و کار: Essential


Essential از جمله صفت های پرکاربرد در زبان انگلیسی

داشتن برنامه جانشین پروری برای سازمان در این مقیاس، ضروری است.

تسلط بر زبان بدن برای تبدیل شدن به یک مذاکره کننده حرفه ای در مذاکره تجاری ضروری است.

نمی‌توانیم بگوییم شیر قهوه است اما در آن شیر نیست! شیر جزء ضروری شیر قهوه است.

محور اساسی مدیریت، درک مفهوم شرایط اقتضایی است.

برای اشاره به موارد مهم و ضروری و غیرقابل حذف و غیرقابل انکار و غیرقابل جایگزینی و موارد مشابه، در زبان انگلیسی از صفت Essential استفاده می‌شود.

این بار در بررسی فهرست صفت های پرکاربرد زبان انگلیسی به سراغ صفت  Essential می‌رویم و مثال‌ها و کاربردهای آن را بررسی می‌کنیم.

Robert Heinlein Quotation

دوست عزیز دسترسی کامل به مطالب مربوط به این بخش ، از طریق ثبت نام به عنوان کاربرویژه امکانپذیر هست

     برخی از دوستان متممی که به این درس علاقه مندند:    مریم آزاد ، زهره ، ایمان نظری ، احمد حافظی ، سعید احدیان

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری صفات انگلیسی پرکاربرد به شما پیشنهاد می‌کند:

سری مطالب حوزه صفات انگلیسی پرکاربرد