Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu
دوره آموزشی هدف گذاری (کلیک کنید)


صفت های پرکاربرد انگلیسی در محیط کسب و کار: Essential


Essential از جمله صفت های پرکاربرد در زبان انگلیسی

داشتن برنامه جانشین پروری برای سازمان در این مقیاس، ضروری است.

تسلط بر زبان بدن برای تبدیل شدن به یک مذاکره کننده حرفه ای در مذاکره تجاری ضروری است.

نمی‌توانیم بگوییم شیر قهوه است اما در آن شیر نیست! شیر جزء ضروری شیر قهوه است.

محور اساسی مدیریت، درک مفهوم شرایط اقتضایی است.

برای اشاره به موارد مهم و ضروری و غیرقابل حذف و غیرقابل انکار و غیرقابل جایگزینی و موارد مشابه، در زبان انگلیسی از صفت Essential استفاده می‌شود.

این بار در بررسی فهرست صفت های پرکاربرد زبان انگلیسی به سراغ صفت  Essential می‌رویم و مثال‌ها و کاربردهای آن را بررسی می‌کنیم.

Robert Heinlein Quotation

دسترسی کامل به این مطلب برای اعضای ویژهٔ متمم امکان‌پذیر است.

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری صفات انگلیسی پرکاربرد به شما پیشنهاد می‌کند:

سری مطالب حوزه صفات انگلیسی پرکاربرد