Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu


صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار | Impressiveگزارشی که ارائه داد واقعاً روی ما تأثیر گذاشت.

سخنرانی او بسیار اثرگذار و برانگیزاننده بود و ما را ترغیب کرد تا بسیاری چیزها را تغییر دهیم.

موفقیت در این پروژه، یک دستاورد چشم‌گیر برای تیم ما محسوب می‌شود.

صفت Impressive یک معادل مشخص و ثابت در زبان فارسی ندارد. اما همه‌ی ما معنی آن را کم‌و‌بیش حد می‌زنیم و درک می‌کنیم. مثلاً وقتی می‌گوییم یک نفر با حرف‌هایش طرف مقابل را Impress کرد، منظورمان این است که او را تحت تأثیر قرار داد.

پس طبیعتاً وقتی هم می‌گوییم این گزارش چندان Impressive نیست، مشخص است که منظورمان چیست: این گزارش، روی ما چندان تأثیر نگذاشته و چشم و دل‌مان را جذب خود نکرده است.

صفت Impressive در جلسات کاری و مذاکره‌ها می‌تواند بسیار مفید باشد و پیام شما را به شکلی ظریف و زیبا به طرف مقابل منتقل کند. به همین علت، این بار در مجموعه صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کسب و کار به سراغ صفت  Impressive رفته‌ایم.

برخی از کالوکیشن‌های ‌Impressive

[ درس مرتبط: کالوکیشن چیست؟ ]

truly / quite impressive impressive performance
impressive achievement impressive record
impressive resume impressive results
technically impressive impressive stats
impressive act impressive catalog

محدودیت در دسترسی کامل به این درس

دوست عزیز.

درسی کامل به این درس برای کاربران ویژه متمم در نظر گرفته شده است.

با عضویت به عنوان کاربر ویژه‌ی متمم، علاوه بر دسترسی به این مطلب، به سایر بحث‌هایی هم که تحت عنوان یادگیری زبان انگلیسی مطرح می‌شوند دسترسی پیدا می‌کنید.

همچنین با فعال کردن اشتراک ویژه به درس‌های بسیار بیشتری دسترسی پیدا می‌کنید که می‌توانید فهرست آنها را در اینجا ببینید:

 فهرست درس‌های مختص کاربران ویژه متمم

البته از میان درس‌ها و مطالب مطرح شده، ما فکر می‌کنیم شاید بهتر باشد ابتدا بررسی مباحث زیر را در اولویت قرار دهید:

  افعال پرکاربرد زبان انگلیسی

  تقویت مهارت خواندن انگلیسی

  مهارت ارتباطی

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری صفات انگلیسی پرکاربرد به شما پیشنهاد می‌کند:

سری مطالب حوزه صفات انگلیسی پرکاربرد