Menu


رفتارشناسی: رفتارگرایی در روانشناسی و روانشناسی رفتارگرا


اهداف و انتظارات آموزشی متمم در این درس
کد درس: ۲۴۸۸۶

پیش نیاز مطالعه این درس:

از دوستان عزیز متممی انتظار می‌رود پس از مطالعه این درس:

  • نام جان واتسون، ایوان پاولوف و اسکینر را به عنوان سه نفر از بزرگان حوزه روانشناسی رفتارگرا به خاطر بسپارند.
  • بتوانند مبانی فکری و مفروضات روانشناسی رفتارگرا را فهرست کنند.
  • به خاطر بسپارند که یکی از کلیدی‌ترین پایه‌های روانشناسی رفتارگرا، تلاش برای استفاده از روش علوم تجربی و تکیه بر مشاهدات عینی است.
فشار ذهنی هنگام مطالعه
نیاز به مشارکت شما
کسب و کار
زندگی
تعریف رفتارگرایی و روانشناسی رفتارگرا

رفتارگرایی مکتب و نگرشی است که از دیرباز در میان اندیشمندان و تحلیل‌گران و فیلسوفان رواج داشته است.

اما رواج گسترده روانشناسی رفتارگرا را می‌توان حاصل تلاشها و فعالیت‌های نسل جدیدی از دانشمندان رفتارگرا مانند جان واتسون، پاولوف و اسکینر دانست.

این محققان، ترجیح می‌دادند از شیوه‌های ذهنی و تحلیلی در شخصیت شناسی فاصله بگیرند و دقیقاً راجع به رفتار، یعنی همان چیزی که مستقیماً دیده می‌شود صحبت کنند.

طرفداران مکتب رفتاری معتقد بودند که نهایتاً همه چیز در قالب رفتار قابل مشاهده و سنجش است و رفتار را هم می‌توان با پاداش، تنبیه و شرطی سازی و مهندسیِ سایر عوامل محیطی، تغییر داد.

در نگاه طرفداران این مکتب، یادگیری چیزی محسوب می‌شود که در نهایت به تغییر رفتار منتهی شود.

روانشناسی رفتاری چیست و روانشناسی رفتارگرا چه ویژگی هایی دارد؟

اختلاف نظر بین دو نگرشِ روانشناسی بر اساس معیارهای ذهنی و روانشناسی بر اساس معیارهای قابل مشاهده و بیرونی همچنان وجود دارد و نتیجه‌ی آن را می‌توان در قالب مطالعات علمی و بحث و جدل و حتی گاهی درگیری‌های کلامی نیز مشاهده کرد.

روانشناسی رفتارگرا و آزمایش کلاسیک سگ های پاولوف

دوست عزیز دسترسی کامل به مطالب مربوط به این بخش ، از طریق ثبت نام به عنوان کاربرویژه امکانپذیر هست

[درس مرتبط: تعریف رفتار در تحلیل سیستم‌ها چیست؟]

  
  

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری انگیزش-و-هیجان به شما پیشنهاد میکند:

سری مطالب حوزه انگیزش-و-هیجان

قوانین کامنت گذاری/ ارسال نظرات غیر مرتبط با این مطلب

7 نکته برای رفتارشناسی: رفتارگرایی در روانشناسی و روانشناسی رفتارگرا

     
    دوست گرامی مشاهده تمرینهای مربوط به این درس، صرفا برای کاربران متمم امکانپذیر میباشد.
    .