Menu


تشخیص بهتر سوگیری های ذهنی


تشخیص سوگیری های ذهنی

تعریف سوگیری دشوار نیست و به سادگی می‌توان آن را درک کرد.

همه‌ی ما هم به صورت استاندارد، چند مثال از سوگیری را آموخته‌ایم و به خاطر سپرده‌ایم.

اما این را هم می‌دانیم که دام سوگیری های ذهنی، جدی‌تر از آن است که به سادگی بتوانیم از آن بگریزیم.

دیدن کامنت‌ها و بحث‌ها و دیدگاه‌های کاربران در شبکه های اجتماعی و نیز تمرین‌های متمم، فرصت خوبی است تا از زاویه‌ی متفاوتی به آن‌ها نگاه کنیم و سعی کنیم مصداق‌های سوگیری را در آن‌ها بیابیم.

این کار برای این نیست که مدام سوگیری‌های دیگران را به ایشان یادآور شویم؛ بلکه اتفاقاً بیش از هر چیز کمک می‌کند خطاهای شناختی و سوگیری های ذهنی خود را در آینه‌ی تحلیل‌ها و قضاوت‌های دیگران ببینیم و بشناسیم.

چند نکته درباره سوگیری های ذهنی

محدودیت در دسترسی کامل به این درس

دوست عزیز.

این درس برای ارزیابان درس تصمیم گیری در نظر گرفته شده است.

ارزیابان تصمیم گیری، گروهی از کاربران ویژه متمم هستند که در بحث‌های مربوط به درس تصمیم گیری مشارکت داشته‌ و از دوستان خود بیش از ۵۰ امتیار دریافت کرده‌اند.

در متمم امتیازهایی که ارزیاب‌های تصمیم گیری به سایر دیدگاه‌های درس تصمیم گیری می‌دهند، متفاوت از امتیازهای سایر دوستان در نظر گرفته می‌شود.

به همین علت درس‌های آموزش تکمیلی ارزیاب، با هدف بهتر شدن قدرت قضاوت دوستان ارزیاب طراحی و ارائه می‌شوند.

      شما تاکنون در این بحث مشارکت نداشته‌اید.  

     برخی از دوستان متممی که به این درس علاقه مندند:    حسین ، امیرجواهری ، احمد عباسی ، محمد موسی‌پور ، سعید حمیدی فرد

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری تصمیم گیری به شما پیشنهاد می‌کند:

سری مطالب حوزه تصمیم گیری

قوانین کامنت گذاری در متمم

5 نکته برای تشخیص بهتر سوگیری های ذهنی

     
    دوست گرامی مشاهده تمرینهای مربوط به این درس، صرفا برای کاربران متمم امکانپذیر میباشد.
    .