Menu


فعل ۶: Lead


یادگیری زبان انگلیسی - فعل Lead

Lead و سایر کلمات هم‌خانواده‌ی آن مانند Leader و Leadership، از جمله واژه‌های بسیار رایج در حوزه‌ی مدیریت و کسب و کار هستند.

پیشتاز بودن، هدایت کردن و جلوتر از دیگران بودن، از جمله مفاهیمی هستند که با استفاده از این کلمه و سایر هم‌خانواده‌هایش بیان می‌شوند.

با توجه به کاربرد گسترده‌ی Lead در گفتگوها و نوشته‌ها، این درس از مجموعه‌ی افعال پرکاربرد زبان انگلیسی را به این فعل اختصاص داده‌ایم.

 Lead

نمونه جمله با فعل Lead

برخی از کالوکیشن‌های Lead

[ درس مرتبط: کالوکیشن چیست؟ ]
lead to problems lead by example
can/could lead to a situation leading an organization
leading a group/team leading an industry
leading the way taking the lead
leading into … lead to success/failure

توضیح و یادآوری

اصطلاح Lead (سرنخ) در تبلیغات و نیز Lead در بحث مشتری یابی نیز بر پایه‌ی همین مفهومی که در درس حاضر خواندیم، شکل گرفته‌اند.

وقتی برای اطلاعات تماس جمع‌آوری‌شده در یک نمایشگاه، عنوان Lead یا سرنخ را به‌کار می‌بریم، منظورمان این است که پیگیری ارتباط با آن افراد (و اطلاعات‌شان) می‌تواند به شکل‌گیری معامله‌ی واقعی منجر شود و آن‌ها می‌توانند در نهایت، مشتری ما باشند.

محدودیت در دسترسی کامل به این مطلب

نمایش کامل این مطلب برای کاربران آزاد متمم انجام