Menu


یادگیری زبان انگلیسی – فعل ۱۰۰: Owe


فعل Owe در زبان انگلیسی به معنای بدهکار بودن

شما هنوز به خاطر معامله‌ی قبلی به ما بدهکار هستید.

او موفقیت‌های امروز شرکت را به تلاش‌های مدیر قبلی مدیون است.

او زندگی‌اش را مدیون مادرش است.

علم فیزیک، جایگاه امروز خود را مدیون تلاش‌های اوست.

این‌ها نمونه‌ای از مفاهیمی هستند که با استفاده از فعل Owe بیان می‌شوند.

این قسمت از سلسله درس‌های افعال پرکاربرد انگلیسی را به فعل   Owe اختصاص داده‌ایم.

نمایش کامل این مطلب برای کاربران آزاد متمم انجام می‌شود. ثبت نام به عنوان کاربر آزاد متمم، سریع و رایگان است و کافی است برای خودتان نام کاربری و رمز عبور تعریف کنید:

ثبت نام   نمونه درسهای کاربر‌‌آزاد

We owe our existence to her creativity.

ما وجود داشتن‌مان [بودن‌مان] را مدیون خلاقیت او هستیم.

You still owe me from the last time.

تو هنوز از دفعه‌ی آخر به من بدهکاری.

  
  

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری یادگیری زبان انگلیسی به شما پیشنهاد میکند:

سری مطالب حوزه یادگیری زبان انگلیسی