Menu


فعل ۱۰۰: Owe


فعل Owe در زبان انگلیسی به معنای بدهکار بودن

شما هنوز به خاطر معامله‌ی قبلی به ما بدهکار هستید.

او موفقیت‌های امروز شرکت را به تلاش‌های مدیر قبلی مدیون است.

او زندگی‌اش را مدیون مادرش است.

علم فیزیک، جایگاه امروز خود را مدیون تلاش‌های اوست.

این‌ها نمونه‌ای از مفاهیمی هستند که با استفاده از فعل Owe بیان می‌شوند.

این قسمت از سلسله درس‌های افعال پرکاربرد انگلیسی را به فعل  Owe اختصاص داده‌ایم.

محدودیت در دسترسی کامل به این مطلب

نمایش کامل این مطلب برای کاربران آزاد متمم انجام می‌شود.

ثبت نام به عنوان کاربر آزاد متمم، سریع و رایگان است و کافی است برای خودتان نام کاربری و رمز عبور تعریف کنید.

شما با ثبت نام به عنوان کاربر آزاد، به درس‌های مختلفی (از جمله: استعدادیابی، سبک زندگی، هوش کلامی، افعال پرکاربرد انگلیسی، مهارتهای ارتباطی و پاراگراف فارسی) دسترسی پیدا خواهید کرد.

     برخی از دوستان متممی که به این درس علاقه مندند:    امیرحسین بِدِل‌توانا ، مهیندخت حسن پور ، نیل نیم ور ، نیکو موسوی ، morteza,sedighi

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری یادگیری زبان انگلیسی به شما پیشنهاد می‌کند:

سری مطالب حوزه یادگیری زبان انگلیسی