Menu


یادگیری زبان انگلیسی – فعل ۹۸: Schedule


Schedule به معنای برنامه ریزی برای یک زمان مشخص - افعال پرکاربرد انگلیسی

قرار شده که مدیرعامل، ساعت ۱۲ سخنرانی کند.

ما برنامه ریزی کرده بودیم که مراسم دقیقاً ساعت ۷ تمام شود.

من هنوز برنامه زمانی فردایم را مشخص نکرده‌ام.

جلسه به شکلی زمان بندی شده که قبل از ساعت ۴، به پایان برسد.

این‌ها نمونه‌ای از مفاهیمی هستند که با استفاده از فعل Schedule بیان می‌شوند. این قسمت از سلسله درس‌های افعال پرکاربرد انگلیسی را به فعل   Schedule اختصاص داده‌ایم.

نمایش کامل این مطلب برای کاربران آزاد متمم انجام می‌شود. ثبت نام به عنوان کاربر آزاد متمم، سریع و رایگان است و کافی است برای خودتان نام کاربری و رمز عبور تعریف کنید:

ثبت نام   نمونه درسهای کاربر‌‌آزاد

  
  

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری یادگیری زبان انگلیسی به شما پیشنهاد میکند:

سری مطالب حوزه یادگیری زبان انگلیسی