Menu


فعل ۵۵: Influence


ّافعال پرکاربرد انگلیسی: Influence یا تاثیرگذاری

او هنوز تحت تاثیر الگوی مدیریتی سرپرست قبلی کارگاه است.

او می‌تواند تمام هیأت مدیره را تحت تاثیر خود قرار دهد.

من با وجودی که از شرکت بیرون آمده‌ام، هنوز در واحد بازرگانی خارجی نفوذ دارم.

این‌ها نمونه‌ای از مفاهیمی هستند که با استفاده از فعل Influence بیان می‌شوند.

این قسمت از سلسله درس‌های افعال پرکاربرد انگلیسی را به فعل  Influence اختصاص داده‌ایم.

Influence به معنای نفوذ و تاثیرگذاری

اگر چه در این جمله، Influence به شکل اسم به کار رفته است، اما این جمله می‌تواند برای به خاطر سپردن معنای این کلمه مفید باشد:

محدودیت در دسترسی کامل به این مطلب

نمایش کامل این مطلب برای کاربران آزاد متمم انجام می‌شود.

ثبت نام به عنوان کاربر آزاد متمم، سریع و رایگان است و کافی است برای خودتان نام کاربری و رمز عبور تعریف کنید.

شما با ثبت نام به عنوان کاربر آزاد، به درس‌های مختلفی (از جمله: استعدادیابی، سبک زندگی، هوش کلامی، افعال پرکاربرد انگلیسی، مهارتهای ارتباطی و پاراگراف فارسی) دسترسی پیدا خواهید کرد.

     برخی از دوستان متممی که به این درس علاقه مندند:    محمود ، نورالدین حسینی ، ناصر ابراهیم زاده ، مهرداد عباسی ، شهرزاد

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری یادگیری زبان انگلیسی به شما پیشنهاد می‌کند:

سری مطالب حوزه یادگیری زبان انگلیسی