Menu


فعل ۱۸: Decide


یادگیری زبان انگلیسی

دیدن فعل decide به معنای تصمیم گرفتن و انتخاب کردن در فهرست افعال پرکاربرد انگلیسی در محیط کسب و کار، غیرمنتظره نیست.

اما منطقی است با خود فکر کنیم که چه نکته‌ی تازه‌ای درباره‌ی این فعل می‌تواند وجود داشته باشد؟

ما در این درس خاص، قرار نیست معنای این فعل را یاد بگیریم؛ چرا که احتمالاً همه این فعل و اسمش (decision) را می‌شناسیم. بنابراین، هدف‌مان بیشتر مرور شکل‌های مختلفی است که چنین فعلی می‌تواند در جمله‌ها به کار گرفته شود.

در انتهای درس، اشاره‌ای به اتیمولوژی (ریشه شناسی) این فعل هم خواهیم داشت و هم‌چنین برخی از کالوکیشن‌های آن را بررسی خواهیم کرد.

با وجودی که اصل درس ما، آشنایی با افعال است، اما مثل همیشه کاربرد سایر واژه‌های هم‌خانواده (به‌طور خاص: decision)‌ را هم در جمله‌های مختلف بررسی می‌کنیم.

 Decide

 Decision

برخی از کالوکیشن‌های Decide

[ درس مرتبط: کالوکیشن چیست؟ ]

unable / able to decide decide on sth.
decide for yourself decide early on sth.
the right to decide about … decide between … or ….
easy / hard to decide deciding the fate of …
decide if… decide whether…

محدودیت در دسترسی کامل به این مطلب

نمایش کامل این مطلب برای کاربران آزاد متمم انجام می‌شود.

ثبت نام به عنوان کاربر آزاد متمم، سریع و رایگان است و کافی است برای خودتان نام کاربری و رمز عبور تعریف کنید.

شما با ثبت نام به عنوان کاربر آزاد، به درس‌های مختلفی (از جمله: استعدادیابی، سبک زندگی، هوش کلامی، افعال پرکاربرد انگلیسی، مهارتهای ارتباطی و پاراگراف فارسی) دسترسی پیدا خواهید کرد.

     برخی از دوستان متممی که به این درس علاقه مندند:    mohandes jahan ، توفیق یوسفی ، حمید م ، مصطفی خودمانی یزدی ، فاطمه

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری یادگیری زبان انگلیسی به شما پیشنهاد می‌کند:

سری مطالب حوزه یادگیری زبان انگلیسی