Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu


فعل ۹۰ | Cancel | آیا دربارهٔ کنسل کردن هم نکتهٔ تازه‌ای وجود دارد؟


یادگیری زبان انگلیسی Cancel

آیا اختصاص یک درس به فعل cancel ضروری است؟

در این‌که cancel یکی از افعال پرکاربرد انگلیسی است، تردیدی وجود ندارد. آیا کسی هست که معنای cancel را نداند؟ به‌ویژه‌ این‌که این کلمه به زبان فارسی هم راه پیدا کرده و نگارش فارسی آن (کنسل) را در متن‌های بسیاری می‌بینیم.

در واقع برای درک مفهوم این فعل، حتی لازم نیست زبان انگلیسی بدانید.

همه‌ی این نکات درست است. اتفاقاً کنسل برای بسیاری از ما، در دایره واژگان فعال هم قرار دارد و نه‌تنها معنای آن را درک می‌کنیم، بلکه به سادگی در جمله‌ها و گفته‌های خود نیز به‌کار می‌بریم.

اما درس زیر به دو علت در مجموعه درس‌های افعال پرکاربرد گنجانده شده است:

  • نخست این‌که استفاده‌های cancel بسیار بیشتر از آن چیزی است که ما معمولاً به‌کار می‌بریم (به کنسل کردن جلسه و بلیط و مانند این‌ها محدود نیست).
  • دومین نکته هم این است که در جلسات مذاکره و گفتگوهای تجاری، صِرفِ به‌کار بردن کنسل کافی نیست و مهم است که آن را در کنار چه فعل‌های دیگری قرار می‌دهیم.

با این مقدمه،‌ ابتدا چند کاربرد ساده‌ی کنسل را – که همه می‌شناسیم – مرور می‌کنیم و سپس به سراغ استفاده‌های تخصصی‌تر این فعل می‌رویم.

 Cancel

لغو کردن یک برنامه / جلسه / تصمیم / اشتراک و …

Call her and cancel the meeting please.

لطفاً به او زنگ بزن و جلسه را لغو کن.

The meeting was canceled for political reasons.

جلسه برای دلایل سیاسی لغو شد.

More than 100 flights were canceled because of stormy weather.

بیش از صد پرواز به دلیل هوای طوفانی لغو شدند.

You can cancel your order anytime.

شما می‌توانید سفارش خود را در هر زمانی لغو کنید.

Please cancel my order.

لطفاً سفارش مرا حذف [لغو] کنید.

Finally, the decision was made to cancel the plan.

نهایتاً تصمیم گرفته شد که برنامه لغو شود.

The driver forced her to cancel the ride at the journey’s end.

راننده او [مسافر] را مجبور کرد که در انتهای مسیر، سفر را کنسل [لغو] کند.

How can I cancel my membership?

چگونه عضویتم را لغو کنم؟

کدام درست است: Cancelled یا Canceled؟

هر دو شکل نگارش درست هستند. اما در انگلیسیِ آمریکایی‌ معمولاً این کلمه را به شکل canceled و در شکل بریتیش به شکل cancelled می‌نویسند.

اگر عادت دارید favour را به صورت favor و colour را با دیکتهٔ color بنویسید، منطقی‌تر و زیباتر است که cancelled را هم به صورت canceled بنویسید.

برخی از کالوکیشن‌های cancel

[ درس مرتبط: کالوکیشن چیست؟ ]

canceling a subscription/membership canceling a license
canceling a contract/agreement canceling an appointment
canceling a plan/request canceling a reservation
 the option/right to cancel canceling a ticket
cancelling a/an transaction / order paying the penalty to cancel

محدودیت در دسترسی کامل به این مطلب

برای مشاهدهٔ متن کامل این مطلب کافی است (بدون پرداخت هرگونه هزینه) در سایت متمم ثبت نام کنید. پس از ثبت‌نام به تعداد قابل‌توجهی از درس‌‌های متمم دسترسی پیدا خواهید کرد نمونهٔ آن‌ها را می‌توانید از طریق لینک زیر ببینید:

نمونه درس‌های کاربر آزاد متمم

البته اگر بخواهید به همهٔ درس‌های متمم دسترسی داشته باشید، لازم است حق اشتراک بپردازید.

ثبت نام رایگان    تجربه‌ٔ متممی‌ها

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری یادگیری زبان انگلیسی به شما پیشنهاد می‌کند:

سری مطالب حوزه یادگیری زبان انگلیسی