Menu


یادگیری زبان انگلیسی – فعل ۹۷: Ignore


افعال پرکاربرد انگلیسی

او در محیط کار، من را کاملاً نادیده می‌گیرد. انگار که در آنجا حضور ندارم.

نظرات من، نادیده گرفته شد.

از اشتباهات من، چشم پوشی نشد.

لطفاً آخرین ایمیل من را نادیده بگیرید. آن را قبل از دریافت بسته‌ی پستی، ارسال کرده بودم.

این‌ها نمونه‌ای از مفاهیمی هستند که با استفاده از فعل Ignore بیان می‌شوند. این قسمت از سلسله درس‌های افعال پرکاربرد انگلیسی را به فعل   Ignore اختصاص داده‌ایم.

نمایش کامل این مطلب برای کاربران آزاد متمم انجام می‌شود. ثبت نام به عنوان کاربر آزاد متمم، سریع و رایگان است و کافی است برای خودتان نام کاربری و رمز عبور تعریف کنید:

ثبت نام   نمونه درسهای کاربر‌‌آزاد

  
  

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری یادگیری زبان انگلیسی به شما پیشنهاد میکند:

سری مطالب حوزه یادگیری زبان انگلیسی