Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu
دوره آموزشی هدف گذاری (کلیک کنید)


فعل ۴۵: Complete


یادگیری زبان انگلیسی Complete

فعل Complete و کلمات هم خانواده‌ آن مانند Completion، از جمله کلماتی هستند که برای عموم فارسی زبانان شناخته شده هستند. اما جدای از مفهوم عمومی این فعل به معنای «تمام کردن و به اتمام رساندن»، کاربردهای دیگری هم برای آن وجود دارد که با وجود ساده بودن معنی، اکثر ما آنها را کمتر به کار می‌‌بریم.

در مقایسه با صفاتی مانند Perfect که کامل بودن مطلق را نشان می‌دهند، خوبی Complete  این است که در گفتگوها می‌تواند با بازی‌های کلامی بیشتری مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال، اگر شما گزارشی را به شرکت دیگری ارائه دهید و نخواهید مستقیماً اشاره کنید که گزارش فعلی ناقص است، می‌توانید بگویید که:

You will have a more complete version of this report next week!

شما نسخه‌ی کامل‌تر این گزارش را هفته‌ی بعد دریافت خواهید کرد.

در درس حاضر در ادامه بررسی  فهرست نود فعل پرکاربرد انگلیسی برای مدیران به این فعل می پردازیم:

 Complete

 Completion

نمایش کامل این مطلب برای کاربران آزاد متمم انجام می‌شود. ثبت نام به عنوان کاربر آزاد متمم، سریع و رایگان است و کافی است برای خودتان نام کاربری و رمز عبور تعریف کنید:

ثبت نام   نمونه درسهای کاربر‌‌آزاد

We are in complete agreement

ما با هم توافق کامل داریم.

Her range of skills makes her a complete secretary

مجموعه مهارتهای او، او را به یک منشی تمام و کمال تبدیل کرده است.

[با این مجموعه مهارتها، او یک منشی تمام و کمال است]

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری یادگیری زبان انگلیسی به شما پیشنهاد می‌کند:

سری مطالب حوزه یادگیری زبان انگلیسی