Menu

ثبت نام مالی در گردهمایی توسعه مهارتهای فردی متممی ها

گردهمایی توسعه مهارتهای فردی، یک برنامه یک روزه‌ی اجتماعی - آموزشی از زیرمجموعه‌های برنامه آموزشی گروه متمم است که با هدف آشنایی بیشتر دوستان متممی با یکدیگر و نیز تبادل دانسته‌ها و آموخته‌هایشان، در بیست و ششم مرداد ماه سال جاری برگزار می‌شود.تعریف رضایت شغلی و عوامل تاثیرگذار بر آن


تعریف رضایت شغلی چیست

همه از رضایت شغلی حرف می‌زنند.

همه‌ی ما به عنوان عضوی از یک مجموعه دوست داریم رضایت شغلی بالایی داشته باشیم و به عنوان سرپرست، تلاش می‌کنیم رضایت شغلی بیشتری برای همکاران خود ایجاد کنیم.

در درس تعریف نگرش، توضیح دادیم که یکی از نگرش‌هایی که مدیریت رفتار سازمانی می‌کوشد بر روی آن تاثیر بگذارد، رضایت شغلی است.

اما این سوال منطقی است که بپرسیم تعریف رضایت شغلی چیست؟

معیارهای سنجش رضایت شغلی چگونه انتخاب می‌شوند و چگونه می‌توان رضایت شغلی را بهبود بخشید؟

رابینز در کتاب رفتار سازمانی خود توضیح می‌دهد که تعریف رضایت شغلی، تعریفی بسیار کلی و گسترده است و تقریباً شامل همه چیز می‌شود:

وقتی در اثر ارزیابی ویژگی‌های شغلی خود احساس مثبت را تجربه می‌کنیم، رضایت شغلی داریم!

البته رابینز در ادامه توضیح می‌دهد که نباید از این تعریف کلی دلگیر باشیم.

به هر حال، رضایت شغلی مفهومی بسیار گسترده است و تابع عوامل متعددی است و در نهایت هم،  برایند انبوهی از عوامل است که خود را در قالب رضایت یا نارضایتی شغلی نشان می‌دهد. 

ولی ما هم حق داریم بپرسیم که در کنار این تعریف کلی، در عمل چگونه می‌توان رضایت شغلی را سنجید یا برای بهبود آن تلاش کرد؟

در سنجش رضایت شغلی و عوامل نارضایتی شغلی باید به ویژگیهای فرد شاغل هم توجه کرد

برای سنجش رضایت شغلی، معمولاً از دو شیوه‌ی متفاوت استفاده می‌شود:

دوست عزیز دسترسی کامل به مطالب مربوط به این بخش ، از طریق ثبت نام به عنوان کاربرویژه امکانپذیر هست

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری مبانی رفتار سازمانی به شما پیشنهاد میکند:

قوانین کامنت گذاری/ ارسال نظرات غیر مرتبط با این مطلب

77 نکته برای تعریف رضایت شغلی و عوامل تاثیرگذار بر آن

     
    دوست گرامی مشاهده دیدگاههای مربوط به این درس، صرفا برای کاربران متمم امکانپذیر میباشد.
    .