Menu

متمم یعنی محل توسعه مهارتهای من.

متمم، مجموعه‌ای از مقاله‌های آموزشی نیست. بلکه یک ابزار یادگیری است که به شما کمک می‌کند به تدریج، با مطالعه، حل تمرین، یادگیری از دوستان‌تان و در یک کلام، وقت گذاشتن منظم برای خودتان، دانش و مهارت‌های خود را در مدیریت و زندگی توسعه دهید.

  خرید اعتبار ویژه

فعل ۴: Include

یادگیری زبان انگلیسی فعل Include

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

کتاب کج رفتاری (شکل گیری اقتصاد رفتاری) نوشته ریچارد تیلر

کتاب کج رفتاری - ریچارد تیلر - Misbehaving - Richard Thaler

روانشناسی پول
   

برنامه ریزی و چالش اقدام‌های رها شده و ناتمام

تعیین مرحله افول و توقف در برنامه ریزی

تمرین و مشارکت در بحث
   
کارگاه انگیزش و هیجان
   
مختص کاربر ویژه
   

در هدف گذاری برای آینده به نتیجه فکر کنید و نه اقدام‌ها

هدف گذاری و تکنیک های آن

تمرین و مشارکت در بحث
   
کارگاه انگیزش و هیجان
   
مختص کاربر ویژه
   

علف های هرز در زمین برنامه ریزی شما

علف های هرز زمین برنامه ریزی

تمرین و مشارکت در بحث
   
کارگاه انگیزش و هیجان
   
مختص کاربر ویژه
   

عکس موج دریا (کارهای راشل تالیبارت)

عکس موج دریا

زنگ تفریح
   

فعل ۳: Stand

یادگیری زبان انگلیسی Stand

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

برنامه ریزی برای برنامه ریزی (Plan to Plan)

برنامه ریزی برای برنامه ریزی

تمرین و مشارکت در بحث
   
کارگاه انگیزش و هیجان
   
مختص کاربر ویژه
   

کارول دوئک – محقق و نظریه پرداز حوزه یادگیری و انگیزش

کارول دوئک

کارگاه انگیزش و هیجان
   

بی انگیزگی و فرسودگی ناشی از اقدام‌های هم‌زمان

بی انگیزگی و فرسودگی ناشی از اقدام های همزمان

تمرین و مشارکت در بحث
   
کارگاه انگیزش و هیجان
   
مختص کاربر ویژه
   

آلبرت بندورا و نظریه یادگیری اجتماعی

آلبرت بندورا و نظریه یادگیری اجتماعی

کارگاه انگیزش و هیجان
   
معرفی کتابها و نویسندگان
   

اپلیکیشن واندرلیست (Wunderlist) برای برنامه ریزی روزانه و پیگیری کارها

اپلیکیشن واندرلیست

مدیریت زمان
   

تعریف پلتفرم چیست؟ کسب و کارهای پلتفرمی چگونه کار می‌کنند؟

تعریف پلتفرم چیست؟ کسب و کارهای پلتفرمی چگونه کار می‌کنند؟

تسلط بر تکنولوژی
   
مختص کاربر ویژه
   

فعل ۱: Leave

یادگیری زبان انگلیسی Leave

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی