Menu

کارگاه پرورش تسلط کلامی (۶): نویسندگان چگونه می‌نویسند؟

نویسندگان چگونه می نویسند؟

پرورش تسلط کلامی    مختص کاربر آزاد فعال    

هوارد گاردنر (پیشنهاد دهنده‌ی مدل هوش چندگانه)

هوارد گاردنر و نظریه هوش چندگانه یا Multiple Intelligence

متفکران کلاسیک مدیریت    

Portfolio و کاربرد پرتفولیو در متن‌های مدیریتی – زبان تخصصی استراتژی

کاربردهای پورتفولیو در استراتژی به عنوان واژه تخصصی

زبان تخصصی مدیریت استراتژیک    مختص کاربر ویژه    

تعریف مدل، تئوری و قانون چیست و چه تفاوتی دارند؟

تفاوت مدل، نظریه، فرضیه و قانون

تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    مدلهای ذهنی    

تعریف کلاسیک و تعریف جدید بازاریابی تلفنی – معرفی مفاهیم

تعریف تله مارکتینگ یا بازاریابی تلفنی

تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    مدیریت بازاریابی    

حسرتی که برایم باقی می‌ماند

حسرتی که برایم باقی می‌ماند

عادتهای کوچک زندگی    

حکمتی که در درد کشیدن وجود دارد

حکمت درد کشیدن - نیچه - حکمت شادان

پاراگراف فارسی    

تعریف اکوسیستم چیست؟

تعریف اکوسیستم چیست

مختص کاربر ویژه    واژه نامه متمم    

حرف زدن در مورد پول با کودکان پنج تا هشت سال

حرف زدن در مورد پول با کودکان

تمرین دارد    سواد مالی کودکان و نوجوانان    مختص کاربر ویژه    

بخش بندی بازار بر اساس داده‌ها: مقدمه‌ای بر روش خوشه بندی K-Means

روش K-means در بخش بندی داده ها

مختص کاربر ویژه    مدیریت بازاریابی    

سواد دیجیتال: تفاوت داده، فراداده (متادیتا) و اطلاعات در چیست؟

تفاوت داده و متادیتا و دیتا و اطلاعات در سیستم های اطلاعات مدیریت

مختص کاربر ویژه    واژه نامه تکنولوژی    

مدیریت و نظارت دائمی بر عزت نفس (هفته‌ی آخر برنامه پنج هفته‌ای)

فرایند مدیریت دائمی عزت نفس

تمرین دارد    کارگاه عزت نفس    مختص کاربر ویژه    

در مدیریت بحران، ظرفیت آزاد با ظرفیت مازاد تفاوت دارد

نسیم طالب و ظرفیت زائد

تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    مدیریت در شرایط ابهام    

وسایل نقلیه ای که از خاطره ها نقل مکان کردند

تصاویر ماشین های رها شده

زنگ تفریح