Menu
فایل صوتی آموزشی ۶۰ نکته در مذاکره

مجموعه ای از نکات کاربردی مذاکره که می‌توانند کیفیت مذاکره های ما را بهبود داده و دستاوردهای ما را افزایش دهند


متمم یعنی محل توسعه مهارتهای من.

متمم، مجموعه‌ای از مقاله‌های آموزشی نیست. بلکه یک ابزار یادگیری است که به شما کمک می‌کند به تدریج، با مطالعه، حل تمرین، یادگیری از دوستان‌تان و در یک کلام، وقت گذاشتن منظم برای خودتان، دانش و مهارت‌های خود را در مدیریت و زندگی توسعه دهید.

  خرید اعتبار ویژه

آیا شما ویژگی های یک کارآفرین را دارید؟ (۳)

ویژگی های شخصیتی یک کارآفرین چیست

تمرین دارد
   
کارآفرینی
   
مختص کاربر ویژه
   

در تعارض‌ها و مذاکره‌ها، باختن هم می‌تواند یک انتخاب درست باشد

باخت به نیت برد

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت تعارض
   

فعل ۷:‌ Process

یادگیری زبان انگلیسی Process

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

یک تمرین برای تعریف شاخص و فکر کردن بیشتر به شاخص‌ها

تمرین برای تعریف شاخص‌ها و انواع شاخص‌ها

تمرین دارد
   
سیستمهای کنترل مدیریت
   
مختص کاربر ویژه
   

چند نکته و پیشنهاد در مورد پاسخ به کامنت دوستان متممی

پاسخ به کامنت دیگران

عمومی
   

منابع قدرت در مذاکره (بخش دوم)

منابع قدرت در مذاکره

اصول و فنون مذاکره
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

تقسیم بندی شاخص‌ها: شاخصهای طولی در برابر شاخصهای مقطعی

مقایسه شاخص‌های طولی با شاخص‌های مقطعی یا عرضی

تمرین دارد
   
سیستمهای کنترل مدیریت
   
مختص کاربر ویژه
   

آخرین خرید ارزان خوشحال‌کننده

خرید کوچک مثبتی که شما را شاد کرده

تمرین دارد
   
عادتهای کوچک زندگی
   

منابع قدرت در مذاکره (بخش اول)

منابع قدرت در مذاکره

اصول و فنون مذاکره
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

تقسیم بندی شاخص‌ها: شاخصهای پیشرو در مقابل شاخصهای تاخیری

شاخص های پیشرو در مقابل شاخص های تاخیری

تمرین دارد
   
سیستمهای کنترل مدیریت
   
مختص کاربر ویژه
   

تایم لپس خوردن یک مارمولک توسط مورچه‌ها

تایم لپس خورده شدن مارمولک توسط مورچه ها

زنگ تفریح
   

آیا شما ویژگی های یک کارآفرین را دارید؟ (۲)

ویژگی های یک کارآفرین

تمرین دارد
   
کارآفرینی
   
مختص کاربر ویژه
   

تقسیم بندی شاخص‌ها: شاخصهای کمی در برابر شاخصهای کیفی

تعریف شاخص چیست و شاخص های کمی با شاخص های کیفی چه تفاوتی دارند؟

تمرین دارد
   
سیستمهای کنترل مدیریت
   
مختص کاربر ویژه
   

اهمیت بازنشر، بازسازی و بازآفرینی محتوا در استراتژی محتوای شما

بازآفرینی محتوا در استراتژی محتوا

استراتژی محتوا
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه