Menu

متمم یعنی محل توسعه مهارتهای من.

متمم، مجموعه‌ای از مقاله‌های آموزشی نیست. بلکه یک ابزار یادگیری است که به شما کمک می‌کند به تدریج، با مطالعه، حل تمرین، یادگیری از دوستان‌تان و در یک کلام، وقت گذاشتن منظم برای خودتان، دانش و مهارت‌های خود را در مدیریت و زندگی توسعه دهید.

تئودور لویت (Theodore Levitt) – از بزرگان بازاریابی مدرن

زندگینامه تئودور لویت (Theodore Levitt)

مختص کاربر ویژه    معرفی کتابها و نویسندگان    

روش تبدیل فهرست ویژگی ها و مشخصات فنی محصول به فهرست منافع

تبدیل فهرست ویژگی‌ها به فهرست مزیت‌ها

تمرین دارد    دانش و مهارت فروش    مختص کاربر ویژه    

ما گاهی عاشق اشیاء می‌شویم (دونا تارت)

دونا تارت - ما گاهی عاشق اشیا می‌شویم

پاراگراف فارسی    مختص کاربر آزاد    

صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار: Durable

صفت های پرکاربرد انگلیسی - Durable

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی    مختص کاربر ویژه    

چرا مردم محصول شما را می‌خرند؟ مدل FAB یا ویژگی/مزیت/منفعت

چرا مردم خرید می کنند - تحلیل انگیزه های خرید مردم

تمرین دارد    دانش و مهارت فروش    مختص کاربر ویژه    

آشنایی با بخش‌های کلیدی گفتگوی فروش

مکالمه فروش - گفتگوی فروش

تمرین دارد    دانش و مهارت فروش    مختص کاربر ویژه    

فقر نوازش و قوانین نادرست در اقتصاد نوازش

اقتصاد نوازش - قوانین نادرست نوازش در تحلیل رفتار متقابل

تحلیل رفتار متقابل    تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    

انگیزه های درونی و انگیزه های بیرونی

انگیزه درونی با انگیزه بیرونی چه تفاوتی دارد

تمرین دارد    کارگاه انگیزش و هیجان    مختص کاربر ویژه    

آرکتایپ‌های سیستمی (۴): فرسایش تدریجی اهداف و استانداردها

فرسایش تدریجی اهداف و استانداردها

تفکر سیستمی    تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    

تخلیه سد مونتیچلو – تمرینی برای دوست داشتن منظره‌های انسان‌ساز

گودالهای عجیب دنیا

زنگ تفریح    

استدلال چیست؟ فرم استاندارد یک استدلال را چگونه بنویسیم؟

تعریف استدلال چیست؟ فرم استاندارد را چگونه بنویسیم؟

تفکر نقادانه    تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    

صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار: Available

صفت Available به معنای در دسترس - از جمله صفت‌های پرکاربرد انگلیسی در محیط کسب و کار

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی    مختص کاربر ویژه    

آقای پیتر سنگه! لطفاً تعریف نگرش سیستمی را با ذکر یک مثال شرح دهید.

تعریف نگرش سیستمی چیست؟

تفکر سیستمی    تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    

آرکتایپ‌های سیستمی (۳): گلوله‌های برفی و محدودیتهای رشد

محدودیت های رشد - یکی از کلاسیک ترین آرکتایپ ها در تفکر سیستمی و مبنای تالیف کتاب محدودیت های رشد

تفکر سیستمی    تمرین دارد    مختص کاربر ویژه