Menu

ثبت نام مالی در گردهمایی توسعه مهارتهای فردی متممی ها

گردهمایی توسعه مهارتهای فردی، یک برنامه یک روزه‌ی اجتماعی - آموزشی از زیرمجموعه‌های برنامه آموزشی گروه متمم است که با هدف آشنایی بیشتر دوستان متممی با یکدیگر و نیز تبادل دانسته‌ها و آموخته‌هایشان، در بیست و ششم مرداد ماه سال جاری برگزار می‌شود.آرکتایپ‌های سیستمی (۴): فرسایش تدریجی اهداف و استانداردها


اهداف و انتظارات آموزشی متمم در این درس
کد درس: ۳۲۷۱۳
پیش نیاز مطالعه‌ی این درس: از دوستان عزیز متممی انتظار می‌رود پس از مطالعه این درس:
  • بتوانند مفهوم فرسایش تدریجی اهداف و استانداردها را درک کنند.
  • در شرایطی که بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب شکاف جدی ایجاد می‌شود، چشم انداز خود را به شکلی واقع‌بینانه ارزیابی کنند و اگر به نتیجه رسیدند که چشم‌انداز، غیرواقعی و غیرمنطقی نبوده، به خاطر رویدادها و چالش‌های مقطعی، آن را تعدیل نکنند.
فرسایش تدریجی اهداف و استانداردها

آرکتایپ فرسایش تدریجی اهداف و استانداردها را می‌توان مصداقی از آرکتایپ جابجایی بار در سیستم در نظر گرفت.

پیتر سنگه هم در کتاب پنجمین فرمان خود، بر این مسئله تاکید می‌کند.

با این حال، به علت اهمیت بسیار بالای این الگو و مصداق‌های متعدد و متنوعی که از فرسایش تدریجی اهداف و استانداردها در زندگی شخصی و محیط شغلی ما وجود دارد، سنگه هم ترجیح می‌دهد آن را تحت یک عنوان مستقل، با جزئیات بیشتر مورد توجه قرار دهد.

تفکر سیستمی - آرکتایپ فرسایش تدریجی اهداف و استانداردها

دوست عزیز دسترسی کامل به مطالب مربوط به این بخش ، از طریق ثبت نام به عنوان کاربرویژه امکانپذیر هست

تمرین:

در زندگی شخصی خود یا در محیط کسب و کار خود، آیا مثالی در ذهن دارید که فکر می‌کنید در آن گرفتار آرکتایپ تعدیل اهداف و استانداردها شده‌ باشید؟

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری تفکر سیستمی به شما پیشنهاد میکند:

قوانین کامنت گذاری/ ارسال نظرات غیر مرتبط با این مطلب

73 نکته برای آرکتایپ‌های سیستمی (۴): فرسایش تدریجی اهداف و استانداردها

     
    دوست گرامی مشاهده دیدگاههای مربوط به این درس، صرفا برای کاربران متمم امکانپذیر میباشد.
    .