Menu


مدلهای ذهنی-درس ۲: چه مدلی مفید است؟


دوره MBA - مدل و مدلسازی

در مطلب قبلی، بحث‌هایی مقدماتی در خصوص نیاز ما انسانها به مدل و مدلسازی مطرح کردیم. توضیح دادیم که استفاده از هر مدلی،‌ به هر حال نوعی ساده‌سازی است. به عبارتی، ما بخش‌هایی از واقعیت را حذف می‌کنیم تا بتوانیم قسمت باقیمانده آن را ساده‌تر و سریع‌تر تجزیه و تحلیل کنیم. همچنین توضیح دادیم که مدل‌ها،‌ اساساً نادرست هستند و نباید به دنبال درستی و نادرستی آنها بگردیم. بلکه به جای درست و نادرست بودن، باید به مفید و غیرمفید بودن آنها فکر کنیم.

مثال مدل انگیزشی مازلو را بیان کردیم و اکنون می‌دانیم که به جای پرسیدن این سوال که «مدل هرم مازلو تا چه حد به واقعیت نزدیک است؟» باید بپرسیم که «استفاده از مدل مازلو تا چه حد می‌تواند در این پروژه یا آن تحقیق یا طراحی آن خدمت یا محصول، مفید باشد؟».

در این قسمت از بحث می‌خواهیم با هم به این سوال مهم بپردازیم که «از کجا می‌توان به نتیجه رسید که یک مدل به چه میزان مفید است؟»

دوست عزیز دسترسی کامل به مطالب مربوط به این بخش ، از طریق ثبت نام به عنوان کاربرویژه امکانپذیر هست

تمرین:

۱- در درس یک از این سری، برخی از مدل‌هایی را که مورد استفاده قرار می‌دهید، مطرح کردید. در این قسمت، یکی از آن مدل‌ها را به دلخواه خود انتخاب کرده و بر اساس معیارهای فوق، آنها را – تا حد امکان و به صورت کیفی – ارزیابی کنید.

۲- چه موارد دیگری به ذهن شما می‌رسد که در فهرست فوق، لحاظ نشده‌اند؟

 
 

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری مدلهای ذهنی به شما پیشنهاد میکند:

قوانین کامنت گذاری/ ارسال نظرات غیر مرتبط با این مطلب

368 نکته برای مدلهای ذهنی-درس ۲: چه مدلی مفید است؟

     
    دوست گرامی مشاهده دیدگاههای مربوط به این درس، صرفا برای کاربران متمم امکانپذیر میباشد.
    .