Menu

اطلاعات ثبت نام  نمونه درسهای کاربر آزاد  نمونه درسهای کاربر ویژه

عزت نفس (۶): کمبود عزت نفس و آثار آن در رابطه عاطفی

مشکلات رابطه عاطفی ناشی از کمبود عزت نفس

تمرین دارد    کارگاه عزت نفس    مختص کاربر ویژه    

فرض خودانجام یا فرض خودتایید چیست؟ (Self-fulfilling Prophecy)

فرض خودانجام یا فرض خودتایید چیست؟

تمرین دارد    واژه نامه متمم    

درس ۲- بازاریابی در چه زمینه هایی انجام می‌شود (قسمت دوم)

بازاریابی در چه زمینه هایی مورد استفاده قرار می گیرد

مختص کاربر ویژه    مدیریت بازاریابی    

طراحی پیام تبلیغاتی (۲) – انتخاب ساختار پیام تبلیغاتی

طراحی ساختار پیام تبلیغاتی

تبلیغات    مختص کاربر ویژه    

تولید ناب و سایر مفاهیم مرتبط با Lean / زبان تخصصی مدیریت استراتژیک

تولید ناب / Lean Production زبان تخصصی مدیریت استراتژیک

زبان تخصصی مدیریت استراتژیک    مختص کاربر ویژه    

ویسواوا شیمبورسکا و کتاب هیچ چیز دو بار اتفاق نمی افتد

کتاب هیچ چیز دو بار اتفاق نمی افتد - ویسواوا شیمبورسکا و کتاب آدمها روی پل

پاراگراف فارسی    

تصاویری از بافت های شگفت انگیز بدن حیوانات

تصاویر نزدیک از بدن حیوانات

زنگ تفریح    

واسطه گری چیست و تفاوت دلالی و واسطه گری در کجاست؟ (ویرایش ۲٫۰)

تعریف دلالی چیست و تعریف واسطه گری چیست و تفاوت دلالی و واسطه گری چیست

ارزش آفرینی    تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    

درس ۹- آیامی توان از میزان برونگرایی عملکرد شغلی کسی را پیش بینی کرد؟

رابطه بین برونگرایی و عملکرد شغلی - تیپ شخصیتی چه تاثیری بر عملکرد شغلی دارد

تمرین دارد    شخصیت شناسی محیط کار    مختص کاربر ویژه    

عادتها، رفتارها و تجربه‌ها: صرف غذا در رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها و بیرون منزل

عادتهای مربوط به رستوران ها و غذا خوردن در محیط بیرون

عادتهای کوچک زندگی    

مذاکره قراردادهای لیسانس (۳): رویالتی چیست و در چه قالبهایی پرداخت می شود؟

مذاکره در مورد رویالتی و مبلغ پرداختی در قراردادهای لایسنس

اصول و فنون مذاکره    مختص کاربر ویژه