Menu

اطلاعات ثبت نام  نمونه درسهای کاربر آزاد  نمونه درسهای کاربر ویژه

تعریف تفکر چیست؟ چه زمان‌هایی فکر می‌کنیم؟

تعریف تفکر چیست؟

تفکر نقادانه    تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    

مفهوم بالغ در مدل تحلیل رفتار متقابل (ساختار شخصیت – ۴)

مفهوم بالغ در تحلیل رفتار متقابل

تحلیل رفتار متقابل    تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    

سفر به مراکش

راهنمای سفر به مراکش

سفر تصویری    مختص کاربر آزاد    

تعریف سیستمهای پیچیده (۲): چند تفاوت سیستمهای پیچیده و سیستمهای مکانیکی

مقایسه سیستمهای پیچیده و سیستمهای مکانیکی

تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    مدیریت در شرایط ابهام    

سواد دیجیتال:‌ HTML چیست؟

HTML چیست؟

تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    واژه نامه تکنولوژی    

انواع هدف گذاری بازار و معیارهای انتخاب بازار هدف

انتخاب بازار هدف

تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    مدیریت بازاریابی    

روزهای سه شنبه (پایتخت جهان) – شعری از قیصر امین پور

shafiei-kadkani

پاراگراف فارسی    

چه کسانی را به کار می‌گیرید: افراد مناسب یا افراد واجد شرایط؟

انتخاب افراد واجد شرایط

تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    مدیریت پروژه    

تعریف حمایت اجتماعی چیست؟

تعریف حمایت اجتماعی

تمرین دارد    حمایت اجتماعی    مختص کاربر ویژه    

‌Biased & Unbiased: صفات پرکاربرد در محیط کسب و کار

سوگیری داشتن و سوگیری نداشتن - زبان انگلیسی - صفات پرکاربرد

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی    مختص کاربر ویژه