Menu


‌Biased & Unbiased: صفات پرکاربرد در محیط کسب و کار


اهداف و انتظارات آموزشی متمم در این درس
کد درس: ۲۹۲۶۹
پیش نیاز مطالعه این درس: در پایان این درس، انتظار می‌رود دوستان متممی بتوانند:
  • واژه‌های Biased و Unbiased را در گفته‌ها و نوشته‌های خود به کار بگیرند.
  • در مقایسه با واژه‌هایی مانند Fair و Unfair و Impartial، بدانند که چه زمانی بهتر است در جلسات و مکاتبات خود از خانواده‌ی Bias استفاده کنند.
سوگیری داشتن و سوگیری نداشتن - زبان انگلیسی - صفات پرکاربرد

با توجه به مفهوم سوگیری، درک مفهوم صفت Biased (توضیح یا قضاوت و دیدگاه یا طرحی که سوگیری دارد)‌ و نیز صفت Unbiased (توضیح یا قضاوت یا دیدگاه یا طرحی که سوگیری ندارد) چندان دشوار نیست.

با این حال، اگر جملاتی را که این صفت‌ها در آنها به کار رفته‌اند مرور کنیم، ذهن‌مان برای به‌کارگیری بیشتر و بهتر آنها آماده می‌شود.

به همین علت، این بار در بررسی فهرست صفت های پرکاربرد زبان انگلیسی به سراغ صفت‌های

  Biased و  Unbiased

و کلمات هم خانواده‌ی آن می‌رویم و مثال‌ها و کاربردهای آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

نمونه صفات پرکاربرد انگلیسی

دوست عزیز دسترسی کامل به مطالب مربوط به این بخش ، از طریق ثبت نام به عنوان کاربرویژه امکانپذیر هست

     برخی از دوستان متممی که به این درس علاقه مندند:    مهشید محمدی ، علی براتی ، محمد حسن ملکی ، فائزه حاجلو ، علیرضا حقگو

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری صفات انگلیسی پرکاربرد به شما پیشنهاد می‌کند:

سری مطالب حوزه صفات انگلیسی پرکاربرد