Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu
دوره آموزشی هدف گذاری (کلیک کنید)


‌Biased & Unbiased: صفات پرکاربرد در محیط کسب و کار


اهداف و انتظارات آموزشی متمم در این درس
کد درس: ۲۹۲۶۹
پیش نیاز مطالعه این درس: در پایان این درس، انتظار می‌رود دوستان متممی بتوانند:
  • واژه‌های Biased و Unbiased را در گفته‌ها و نوشته‌های خود به کار بگیرند.
  • در مقایسه با واژه‌هایی مانند Fair و Unfair و Impartial، بدانند که چه زمانی بهتر است در جلسات و مکاتبات خود از خانواده‌ی Bias استفاده کنند.
سوگیری داشتن و سوگیری نداشتن - زبان انگلیسی - صفات پرکاربرد

با توجه به مفهوم سوگیری، درک مفهوم صفت Biased (توضیح یا قضاوت و دیدگاه یا طرحی که سوگیری دارد)‌ و نیز صفت Unbiased (توضیح یا قضاوت یا دیدگاه یا طرحی که سوگیری ندارد) چندان دشوار نیست.

با این حال، اگر جملاتی را که این صفت‌ها در آنها به کار رفته‌اند مرور کنیم، ذهن‌مان برای به‌کارگیری بیشتر و بهتر آنها آماده می‌شود.

به همین علت، این بار در بررسی فهرست صفت های پرکاربرد زبان انگلیسی به سراغ صفت‌های

  Biased و  Unbiased

و کلمات هم خانواده‌ی آن می‌رویم و مثال‌ها و کاربردهای آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

نمونه صفات پرکاربرد انگلیسی

دسترسی کامل به این مطلب برای اعضای ویژهٔ متمم امکان‌پذیر است.

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری صفات انگلیسی پرکاربرد به شما پیشنهاد می‌کند:

سری مطالب حوزه صفات انگلیسی پرکاربرد