Menu


تعریف حمایت اجتماعی چیست؟


اهداف و انتظارات آموزشی متمم در این درس:
پیش نیاز مطالعه‌ی این درس: از دوستان متممی انتظار می‌رود پس از مطالعه‌ی این درس:
  • بتوانند چهار مولفه اصلی حمایت اجتماعی را فهرست کنند.
  • بتوانند برای هر یک از چهار مولفه حمایت اجتماعی مثال بزنند.
تعریف حمایت اجتماعی

در تحلیل روابط اجتماعی، هر رابطه‌ای که با فردی غیر از خودمان برقرار می‌کنیم، به عنوان یک رابطه اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بنابراین، رابطه با دوستان، خویشاوندان، همسر، همکار، مدیر و کارمند، همگی مصداق‌هایی از رابطه‌ی اجتماعی محسوب می‌شوند.

البته امروزه در برخی از مطالعات و بررسی‌ها، ارتباط با حیوانات خانگی هم به عنوان مصداقی از ارتباط اجتماعی در نظر گرفته می‌شود (متمم هم این نگرش را در مجموعه درس‌های مرتبط با روابط اجتماعی مد نظر قرار می‌دهد).

یکی از علت‌هایی که ما انسان‌ها به سراغ رابطه اجتماعی می‌رویم، به دست آوردن حمایت اجتماعی است.

حتی اگر این کار را کاملاً آگاهانه و برنامه ریزی شده انجام ندهیم، همچنان از حمایت اجتماعی به عنوان یکی از دستاوردهای رابطه اجتماعی بهره‌مند می‌شویم.

به همین علت است که هر بار که بخشی از روابط اجتماعی ما دچار مشکل می‌شود یا از بین می‌رود،  کم یا بیش احساس واماندن و تنها ماندن و از دست دادن حمایت اجتماعی را تجربه می‌کنیم.

برای اینکه حمایت اجتماعی را بهتر بفهمیم و درک کنیم، لازم است که آن را به عنوان یک ساختار مفهومی (Construct) بهتر بشناسیم:

دوست عزیز دسترسی کامل به مطالب مربوط به این بخش ، از طریق ثبت نام به عنوان کاربرویژه امکانپذیر هست

 منبع مورد استفاده در این درس: Social Support Measurement and Intervention

 فهرست مقالات کلیدی در تعریف حمایت اجتماعی (انگلیسی) از منبع فوق (صفحه ۱/ صفحه ۲ / صفحه ۳)

تمرین (ضروری برای درس‌های آتی):

برای هر یک  از موارد چهارگانه در حمایت اجتماعی، دو مثال دیگر (غیر از مثال‌های مطرح شده در درس) مطرح کنید.

کاربر آزاد طرح متمم شوید

آیا می‌دانید که فقط با درج نام کاربری و ایمیل خود می‌توانید به جمع کاربران آزاد متمم بپیوندید و ضمن دسترسی به بخش زیادی از درس‌های زیر، هر شنبه خبرنامه هفتگی ما را هم دریافت کنید؟

اطلاعات در مورد کاربر آزاد و ویژه متمم و ثبت نام

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری حمایت اجتماعی به شما پیشنهاد میکند:

قوانین کامنت گذاری/ ارسال نظرات غیر مرتبط با این مطلب

157 نکته برای تعریف حمایت اجتماعی چیست؟

     
    دوست گرامی مشاهده دیدگاههای مربوط به این درس، صرفا برای کاربران متمم امکانپذیر میباشد.
    .