Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu
دوره آموزشی هدف گذاری (کلیک کنید)


صفت های پرکاربرد انگلیسی در محیط کسب و کار: Overt


صفات پرکاربرد در زبان انگلیسی

او آشکارا با مدیریت شرکت مشکل دارد.

واضح است که او نمی‌خواهد با ما همکاری کند.

من به صورت آشکار و پنهان، از تو حمایت کرده‌ام.

جملات فوق و ده‌ها جمله و مفهوم مشابه آنها را در زبان انگلیسی می‌توان با استفاده از صفت Overt بیان کرد.

به همین دلیل این بار در فهرست صفت های پرکاربرد زبان انگلیسی به سراغ صفت  Overt می‌رویم و مثال‌ها و کاربردهای آن را بررسی می‌کنیم.

It is piracy, not overt online music stores, which is our main competitor.

دسترسی کامل به این مطلب برای اعضای ویژهٔ متمم امکان‌پذیر است.

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری صفات انگلیسی پرکاربرد به شما پیشنهاد می‌کند:

سری مطالب حوزه صفات انگلیسی پرکاربرد