Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu
دوره آموزشی هدف گذاری (کلیک کنید)


صفات انگلیسی پرکاربرد در محیط کسب و کار


صفات پرکاربرد زبان انگلیسی

در بحث خدمات متمم برای یادگیری بهتر زبان انگلیسی به این مسئله اشاره کردیم که در کنار بحث افعال پرکاربرد زبان انگلیسی و کلمات پرکاربرد در حوزه‌های خاص (مثلاً زبان تخصصی مدیریت استراتژیک) قرار است به صفات پرکاربرد در زبان انگلیسی هم بپردازیم.

طبیعتاً تنظیم چنین فهرستی از صفت های پرکاربرد زبان انگلیسی بیشتر تابع سلیقه است و ممکن است هر منبع و مرجعی، فهرست مورد علاقه‌ی خود را تنظیم کند.

ما هم در متمم، به جای اینکه به سراغ آمار عمومی صفت‌های مورد استفاده در زبان انگلیسی برویم، تعدادی از متون مرجع کسب و کار را که منبع درس‌های خودمان بود به عنوان معیار انتخاب کردیم و بر اساس شمارش واژه‌های آن‌ها، فهرست صفات پرکاربرد را انتخاب کردیم.

بنابراین، ممکن است بعضی صفت‌ها در زبان روزمره‌ی عمومی انگلیسی، بیشتر از صفات مطرح شده در این فهرست به کار بروند اما معیار ما، افزایش توانمندی در مطالعه کتب کسب و کار و در جلسات محیط کار بوده است.

هر یک از این صفت‌ها به تدریج با ذکر مثال و توضیحات، آموزش داده خواهند شد.

محدودیت دسترسی مجموعه درس‌های صفات پرکاربرد انگلیسی

دوست عزیز.

این مجموعه درس برای کاربران ویژه متمم در نظر گرفته شده است.

در صورت عضویت به عنوان کاربر ویژه این درس، به درس‌های مربوط به تقویت مهارت خواندن انگلیسی هم دسترسی پیدا می‌کنید.

البته علاوه بر درس‌های مربوط به زبان، به ده‌ها عنوان درس دیگر هم دسترسی پیدا می‌کنید که می‌توانید فهرست آنها را در اینجا ببینید:

 فهرست درس‌های مختص کاربران ویژه متمم

برای تصمیم گیری بهتر، پیشنهاد می‌کنیم دو نمونه درس زیر را مشاهده کنید:

 تمرین برای تقویت مهارت خواندن انگلیسی

 معرفی صفت Relevant

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری صفات انگلیسی پرکاربرد به شما پیشنهاد می‌کند:

سری مطالب حوزه صفات انگلیسی پرکاربرد