Menu

ثبت نام مالی در گردهمایی توسعه مهارتهای فردی متممی ها

گردهمایی توسعه مهارتهای فردی، یک برنامه یک روزه‌ی اجتماعی - آموزشی از زیرمجموعه‌های برنامه آموزشی گروه متمم است که با هدف آشنایی بیشتر دوستان متممی با یکدیگر و نیز تبادل دانسته‌ها و آموخته‌هایشان، در بیست و ششم مرداد ماه سال جاری برگزار می‌شود.روانشناسی پول و رابطه پول و قدرت


روانشناسی پول - رابطه هزینه کردن پول و احساس قدرت - متمم - محل توسعه مهارتهای من

پس از آشنایی با آدریان فرنهام و بررسی پرسشنامه سنجش نگرش پولی و روانشناسی پول، بررسی تدریجی فاکتورهای مختلف این پرسشنامه را آغاز کردیم. تا کنون به وسواس پولی، تمایل به حفظ و نگهداری پول و همینطور ناکافی بودن پول پرداختیم.

چهارمین موردی که در پرسشنامه MBBS مورد توجه قرار گرفته است، «رابطه‌ی بین هزینه کردن پول و احساس قدرت» است. بسیاری از ما، دوست داریم که در میان دوستان و آشنایان و همکاران، و حتی در سر چهارراه و هنگامی که پشت چراغ قرمز ایستاده‌ایم، در میان سایر کسانی که پشت همان چراغ ایستاده‌اند، «احساس برتری و قدرت» داشته باشیم. کسانی که موقعیت قدرت یا «Power Position» به آنها لذت نمی‌دهد،‌ سهم کمی از جامعه انسانها را تشکیل می‌دهند.

با توجه به این توضیحات، حوزه روانشناسی پول هم به رابطه «هزینه کردن پول» و «احساس قدرت» می‌پردازد:

دوست عزیز دسترسی کامل به مطالب مربوط به این بخش ، از طریق ثبت نام به عنوان کاربرویژه امکانپذیر هست

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری مبانی روانشناسی پول به شما پیشنهاد میکند:

قوانین کامنت گذاری/ ارسال نظرات غیر مرتبط با این مطلب

11 نکته برای روانشناسی پول و رابطه پول و قدرت

     
    دوست گرامی مشاهده دیدگاههای مربوط به این درس، صرفا برای کاربران متمم امکانپذیر میباشد.
    .