Menu


هوارد گاردنر (پیشنهاد دهنده‌ی مدل هوش چندگانه)


اهداف و انتظارات آموزشی متمم در این درس
کد درس: ۲۷۹۶۳

از دوستان متممی انتظار می‌رود پس از پایان مطالعه این درس:

 • نام هوارد گاردنر را به عنوان پیشنهاد دهنده نظریه هوش چندگانه به خاطر بسپارند.
 • تعریف هوش از نگاه گاردنر را درک کنند و بتوانند برای آن مصداق‌هایی را جستجو کنند.
 • با فهرست هوش های چندگانه آشنا باشند.
هوارد گاردنر و نظریه هوش چندگانه یا Multiple Intelligence

هوارد گاردنر از جمله روانشناسان مطرح معاصر است که ضمن تدریس در دانشگاه هاروارد، مدیریت پروژه صفر (Zero Project) این دانشگاه را هم برای ایجاد تحول در نظام آموزش آکادمیک بر عهده دارد.

هوارد گاردنر که اکنون هشتمین دهه‌ی زندگی خود را می‌گذراند برای ایرانیان به واسطه‌ی نظریه هوش چندگانه شناخته شده است.

البته با توجه به تفاوت مدل و نظریه منطقی‌تر است بر خلاف عرف رایج از اصطلاح مدل هوش چندگانه استفاده کنیم.

تعریف هوش از نگاه گاردنر

گاردنر هوش را به صورت زیر تعریف می‌کند (+):

هوش یک پتانسیل و توان بالقوه از جنس زیست – روانشناختی (Biopsychologic) برای پردازش اطلاعات است که در شرایط مختلف و چیدمان‌های فرهنگی مختلف می‌تواند فعال شود و کمک کند تا افراد مشکلات پیش رو – در آن فرهنگ و جامعه) را حل کنند و محصولاتی تولید کنند که در آن فرهنگ، ارزشمند محسوب می‌شوند.

هوش چندگانه از نگاه گاردنر

گاردنر با توجه به تعریفی که از هوش مطرح می‌کند، نمی‌تواند بپذیرد که هوش صرفاً به هوش ریاضی (همان چیزی که نام IQ می‌شناسیم) محدود شود.

چون حل مسائل اجتماعی و تولید محصولات ارزشمند، می‌تواند بر پایه‌ی توانمندی‌های بسیار متفاوتی انجام شود.

بر این اساس،‌ او بحث هوش چندگانه یا Multiple Intelligences را مطرح می‌کند و پیشنهاد می‌کند که هوش های انسانی را در هشت گروه طبقه بندی کنیم:

 • Musical / Rhythmic (موسیقی و ریتم)
 • Visual / Spatial (دیداری – فضایی)
 • Verbal / Linguistic (کلامی – زبانی)
 • Logical / Mathematical (منطقی – ریاضی)
 • Bodily / Kinesthetic (بدنی – جنبشی)
 • Interpersonal (درون فردی)
 • Intrapersonal (بین فردی)
 • Naturalistic (طبیعت گرایی و درک طبیعت)

البته هوش هشتم (طبیعت گرایی) با کمی تاخیر به مدل هفت گانه قبلی اضافه شد و مدل هوش هشت گانه را شکل داد.

البته گاردنر بعدها پیشنهاد کرد که هوش وجودی (Existential) و هوش اخلاقی (Moral) هم به فهرست هوش های چندگانه اضافه شوند و به این ترتیب مدل هوش های ده گانه شکل گرفت.

 آنچه در این درس مطرح شد صرفاً یک مقدمه‌ی کوتاه برای معرفی بود و هر یک از موضوعات فوق به تدریج در جای خود در متمم مورد بحث قرار خواهند گرفت. 

[مطلب مرتبط: نوشته‌ای از هواردگاردنر با عنوان اهمیت تک تک ما در سرنوشت جهان]

[درس مرتبط: قسمتی از نوشته گاردنر در مورد هوش چندگانه (پاراگراف انگلیسی پویا)]

پیشنهاد می‌کنیم به عنوان یک تمرین برای خودتان، تعریف هوش از دیدگاه گاردنر را بارها مطالعه و مرور کنید.

سپس به محیط خود نگاه کنید و ببینید که چه مسائل و چالش‌هایی در آن وجود دارد و فکر کنید که این چالش‌ها چه هوش‌ها و پتانسیل‌هایی را با خود بیدار می‌کنند.

کمی هم با خودتان خلوت کنید و ببینید اگر می‌خواستید در ایران هوش های چندگانه را از صفر (بدون اطلاع از پیشنهادهای گاردنر) بنویسید چه چیزهایی را در آن فهرست مورد اشاره قرار می‌دادید.

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم

متمم چیست و چه می‌کند؟
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟