Menu


شاخص ESG | سنجش اخلاق کسب و کار و مدیریت مسئولانه


اهداف و انتظارات آموزشی متمم در این درس
کد درس: ۱۳۳۲۹۰

از دوستان عزیز متممی انتظار می‌رود پس از مطالعه این درس:

  • بتوانند سه محور اصلی شاخص ESG را نام برده و به شکل مختصر شرح دهند.
  • بتوانند برخی از مولفه‌های مهم در هر یک از محورهای محیط زیست، ملاحظات اجتماعی و حاکمیت شرکتی را فهرست کنند.
  • بتوانند با مراجعه به منابع مختلف، شاخص‌های ESG مربوط به شرکت‌های بزرگ بین‌المللی را بررسی و استخراج کنند.
  • به خاطر بسپارند که طراحی و سنجش شاخص‌های کنترل و پایش بیرونی، چالش‌هایی دارد که با شاخص‌های کنترل داخلی متفاوت است.
فشار ذهنی هنگام مطالعه
نیاز به مشارکت شما
کسب و کار
زندگی
سنجش اخلاق کسب و کار به کمک شاخص ESG

شاخص ESG یکی از اصطلاحاتی است که طی یک دهه‌ی اخیر، درباره‌ی آن بسیار گفته و شنیده می‌شود.

این شاخص که نام آن از ترکیب سه حرف اول کلمات محیط زیست (Environment) و دغدغه‌های اجتماعی (Social) و حاکمیت شرکتی (Governance) ساخته شده، جنبه‌هایی از فعالیت شرکت‌ها و کسب و کارها را می‌سنجد که در گزارش‌های اقتصادی و مالی متعارف، کمتر به آن‌ها پرداخته می‌شود.

بحث شاخص ESG و کارکردها و چالش‌های آن را معمولاً زیرمجموعه‌ی سرمایه‌گذاری ارزش‌محور و اخلاق کسب و کار می‌دانند و در این حوزه‌ها به آن می‌پردازند که به‌جای خود بسیار مفید و ارزشمند نیز هست.

ولی ما در درس سیستم‌های کنترل مدیریت متمم، از یک زاویه‌ی بسیار مشخص و در یک معنای محدود، به آن می‌پردازیم.

هدف ما در درس حاضر این است که ضمن معرفی اولیه‌ی شاخص ESG، آن را به عنوان یک مثال از تعریف شاخص بررسی کنیم و ببینیم که تعریف یک شاخص جدید و رواج دادن آن با چه دستاوردها و چالش‌هایی می‌تواند همراه باشد.

دغدغه‌ی اخلاق کسب و کار

رعایت اخلاق در کسب و کار، دغدغه‌ی تازه‌ای نیست. از قرن‌ها پیش بحث اخلاق در کسب و کار وجود داشته و فیلسوفان و بازرگانان و موعظه‌گران به آن پرداخته‌اند.

اما پیچیده‌شدن استراتژی‌ها و مدل‌های کسب و کار  و به وجود آمدن ابزارهای جدید تأمین و معامله‌ی سرمایه (مثل بورس) باعث شده که تشخیص مصداق‌های اخلاق و بی‌اخلاقی در