Menu


روش تصمیم گیری درست در کار و زندگی (اتاق خبر)


اتاق خبر

با توجه به اینکه معمولاً دوستان عزیز متممی، از میان مجموعه‌ی گسترده‌ی درس‌هایی که ارائه می‌شوند، در هر مقطع زمانی، تعداد محدودی از درس‌ها را دنبال می‌کنند، با استفاده از اتاق خبر، می‌کوشیم کمک کنیم که اطلاعات مرتبط با آن درس، به شکلی ساده‌تر و سریع‌تر در دسترس قرار گیرد.

آنچه می‌بینید نسخه آزمایشی اتاق خبر درس تصمیم گیری است که به تدریج بهبود خواهد یافت.

آینده درس تصمیم گیری

درس تصمیم گیری، جدای از اینکه از درس‌های پایه‌ای در دوره MBA متمم است، پیش‌نیاز درس تصمیم گیری پیشرفته نیز هست و برای دسترسی به آن درس، لازم است پروژه درس تصمیم گیری را ارائه کرده باشید و این پروژه توسط ارزیابان متمم تایید شده باشد.

 راهنمای مطالعه درس

برای این درس، راهنمای مطالعه تنظیم و ارائه شده است:

وضعیت شما در درس تصمیم گیری
شما تا کنون در هیچ‌یک از درس‌های تمرین‌دار تصمیم‌گیری مشارکت و اظهارنظری نداشته‌اید.

گزارش مشارکت‌ها

تعداد ۱۶۴۳ نفر از دوستان متممی، در بحث‌های درس تصمیم گیری مشارکت دارند.

همچنین ۲۴۱ نفر از دوستان، پروژه‌ی خود را در این درس تحویل داده‌اند.

گزارش ارزیاب‌ها

در این درس، کسانی ارزیاب می‌شوند که ۵۰ امتیاز در درس‌های تمرین‌دار تصمیم‌گیری کسب کرده باشد.

فهرست ارزیاب‌های فعلی این درس:

فهرست کسانی که احتمالاً به زودی ارزیاب می‌شوند:

آخرین بحث‌ها و تمرین‌ها در تصمیم‌گیری
نظراتی که طی یک ماه اخیر،‌ بیشترین امتیاز را کسب کرده‌اند
تعدادی از بحث‌های پرطرفدار این درس