Menu


دموگرافی چیست؟ (Demography)


تعریف دموگرافی چیست

دموگرافی (Demography) را در زبان فارسی جمعیت شناسی می‌گوییم.

خود واژه دمو هم به معنای جمعیت و مردم و خلق است. چنانکه دموکراسی به حاکمیت مردم بر مردم تفسیر می‌شود.

دموگرافی را زیرمجموعه علوم اجتماعی می‌دانند و هدف آن، مطالعه‌ی علمی ویژگی‌های جمعیت‌های انسانی و تغییرات آن در طول زمان است.

برخی از شاخص‌های مورد توجه در دموگرافی به شرح زیر هستند:

 • گروه های سنی (یا توزیع سنی جمعیت)
 • تعداد نفرات یا جمعیت گروهی از انسان‌ها (Population)
 • نرخ رشد جمعیت (Growth Rate)
 • توزیع جمعیت (Distribution)
 • ترکیب جنسیتی جمعیت
 • سطح تحصیلات قشرهای مختلف
 • ترکیب جمعیت شهری و روستایی

پایه‌ی رشد دانش دموگرافی یا جمعیت شناسی، آمار و داده‌ها هستند و هر چه آمار و داده‌های معتبرتری در دسترس باشند، اطلاعات دموگرافیک از ارزش و اعتبار بالاتری برخوردار خواهند بود.

جمعیت شناسی یا دموگرافی جوامع انسانی را مانند یک سیستم در نظر می‌گیرد و رفتارهای این سیستم را در مواجهه با خط مشی‌های داخلی و رویدادهای بیرونی مورد بررسی قرار می‌دهد.

تغییر شاخص های دموگرافیک در اثر سیاست‌های دولتی، تغییر شاخص‌های اقتصادی و جنگ‌ها و قحطی‌ها و بیماری‌ها از جمله مواردی است که در دموگرافی مورد بحث قرار می‌گیرد.

در علم مدیریت، بازاریابی و استراتژی، وقتی از بررسی عوامل دموگرافیک در یک سازمان یا در بازار یا صنعت صحبت می‌کنیم، می‌خواهیم شاخص‌هایی مانند موارد فوق را در گروه جمعیت هدف بررسی کنیم.

      شما تاکنون در این بحث مشارکت نداشته‌اید.  

     برخی از دوستان متممی که به این درس علاقه مندند:    یاسمن احمدیان ، مهدی آراسته ، احمد س ، سامان عزیزی ، محمدعلی خادم الفقرا

قوانین کامنت گذاری در متمم

5 نکته برای دموگرافی چیست؟ (Demography)

   
  دوست گرامی مشاهده تمرینهای مربوط به این درس، صرفا برای کاربران متمم امکانپذیر میباشد.
  .