Menu


موانع و مشکلات کار تیمی (۳): تفکر گروهی یا گروه اندیشی


اهداف و انتظارات آموزشی متمم در این درس
کد درس: ۲۹۴۹۸
پیش نیازهای مطالعه این درس: از دوستان متممی انتظار می‌رود پس از مطالعه این درس:
  • بتوانند تاریخچه شکل گیری مفهوم تفکر گروهی (Groupthink) را به صورت مختصر شرح دهند.
  • بتوانند تفکر گروهی (یا گروه اندیشی)‌ را تعریف کنند.
  • بتوانند سه دسته اصلی نشانه های تفکر گروهی را که ایروینگ جانیس مطرح کرده فهرست کنند.
  • کسانی که با بحث مفهوم پردازی آشنا هستند و تمرین این درس را هم انجام می‌دهد و به محتوای تشویقی درس دسترسی پیدا می‌کنند، علاوه بر موارد فوق، باید بتوانند ایرادها و نقدهای وارد بر مفهوم تفکر گروهی را نیز شرح دهند.
تعریف تفکر گروهی

حدود چهار دهه از زمانی که ایروینگ جانیس، اصطلاح Groupthink را مطرح کرد می‌گذرد. اصطلاحی که تنها سه سال پس از مطرح شدن، در سال ۱۹۷۵ به دیکشنری وبستر افزوده شد.

با توجه به اینکه در آن زمان ابزارهایی مانند اینترنت و شبکه های اجتماعی وجود نداشتند و واژه‌ها به سرعت فراگیر نمی‌شدند، می‌توانید حدس بزنید که این مفهوم چقدر برای مردم آشنا و قابل درک بوده است. البته بعداً وبستر اشاره کرد که این واژه قبلاً هم به صورت محدود به کار برده شده است. اما کسی قبل جانیس نتوانست آن را به صورت فراگیر به فرهنگ عمومی مدیریتی جهان بیفزاید.

کتاب قربانیان گروه اندیشی یا قربانیان تفکر گروهی - ۱۹۷۲ - اروینگ جانیس

در زبان فارسی هم Groupthink به تفکر گروهی و نیز گروه اندیشی ترجمه شد و مانند سایر نقاط جهان، به یکی از بحث‌های کلیدی در مدیریت و رفتار سازمانی و کار تیمی، تبدیل شد.

جانیس تفکر گروهی را به صورت زیر تعریف کرد:

تعریف تفکر گروهی:

تفکر گروهی یا گروه اندیشی به این معناست که در یک گروه،‌به خاطر فشارهای درون‌گروهی، کارایی ذهنی و قدرت تحلیل اعضا کاهش یابد.

همچنین واقعیت سنجی (Reality Testing) افت کند و این مسئله کمتر مورد توجه قرار گیرد که حرف‌ها و نظرات و تصمیم‌ها، تا چه حد با واقعیت دنیای بیرونی تطبیق دارند.

کم‌توجهی و بی‌توجهی به معیارهای اخلاقی نیز، ویژگی دیگر گروه اندیشی است.

ایروینگ جانیس هشت نشانه برای گروه اندیشی تعریف کرد و آن نشانه‌ها (یا به عبارتی عوارض تفکر گروهی) را در قالب سه دسته طبقه بندی کرد.

 توجه داشته باشید که در گروه اندیشی ما نمی‌گوییم همه‌ی گروه‌ها گرفتار عوارض زیر می‌شوند. بلکه بحث این است که اگر موارد زیر در یک گروه مشاهده شد، می‌توانیم بگوییم که در دام گروه اندیشی گرفتار شده است. 

دوست عزیز دسترسی کامل به مطالب مربوط به این بخش ، از طریق ثبت نام به عنوان کاربرویژه امکانپذیر هست

تمرین درس گروه اندیشی (تفکر گروهی):

اگر تجربه‌ای از گروه اندیشی را در گروه‌های دوستی خود و یا تیم کاری خود و یا شرکت خود به خاطر می‌آورید، بر اساس دسته بندی سه گانه‌ی جانیس، برخی از نشانه‌های آن را ذکر کنید.

اگر هم در محیط کاری خود، مثالی ندارید (یا ترجیح می‌دهید مطرح نکنید) در قالب یک سناریوی فرضی، تجربیات و نظرات خود را طرح کنید.

 
 

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری مهارت کار تیمی به شما پیشنهاد میکند:

قوانین کامنت گذاری/ ارسال نظرات غیر مرتبط با این مطلب

15 نکته برای موانع و مشکلات کار تیمی (۳): تفکر گروهی یا گروه اندیشی

     
    دوست گرامی مشاهده دیدگاههای مربوط به این درس، صرفا برای کاربران متمم امکانپذیر میباشد.
    .