مجموعه مطالب در زمینه تسلط کلامی | متمم
Menu

آموزش نویسندگی | چند نکته از زبان جان اشتاین بک

آموزش نویسندگی

پرورش تسلط کلامی
   
مختص کاربر آزاد
   

اهمیت انتخاب دقیق کلمات در نگارش قراردادها و توافق نامه‌ها

انتخاب کلمات در قراردادها و توافق نامه ها

اصول و فنون مذاکره
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

نقش هایی به یاد | گذری بر ادبیات خاطره نویسی

نقش هایی به یاد

پرورش تسلط کلامی
   

چند تمرین دیگر برای نوشتن

تمرین نوشتن

پرورش تسلط کلامی
   
مختص کاربر ویژه
   

داستان نویسی | داستان‌نویسی بی‌هدف و بی‌مخاطب می‌تواند مفید باشد

داستان نویسی

پرورش تسلط کلامی
   
مختص کاربر ویژه
   

رونویسی متن‌ها | تمرینی برای شروع نویسندگی

رونویسی کتاب

پرورش تسلط کلامی
   

آیا ادعای اهل فکر بودن در عین ناتوانی در بیان اندیشه‌ها قابل پذیرش است؟

رابطه فکر کردن و سخن گفتن و نوشتن

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   

برخی اشتباهات رایج در نگارش کلمات

اشتباهات دیکته ای در نگارش کلمات

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
نگاهی دقیق‌تر به کلمات
   

کتاب نکته های ویرایش | راهنمای ویرایش متون فارسی | علی صلح جو

کتاب نکته های ویرایش نوشته علی صلح جو

پرورش تسلط کلامی
   

پیشنهاد مطالعه | کتاب استادان و نااستادانم | عبدالحسین آذرنگ

کتاب استادان و نااستادانم - نوشته عبدالحسین آذرنگ

پاراگراف فارسی
   
پرورش تسلط کلامی
   

نکته‌ای در نوشتن خاطرات | آیا شما مالک همه‌ی خاطرات خود هستید؟

نوشتن خاطره و خاطره نویسی هم اصول خود را دارد

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

آیا داخل کتاب‌هایی که دوست دارید چیزی می‌نویسید؟

آیا داخل کتابها می‌نویسید؟

پاراگراف فارسی
   
پرورش تسلط کلامی
   
مختص کاربر آزاد
   

فرهنگ واژه های فارسی سره | فریده رازی

فرهنگ واژه های فارسی سره نوشته فریده رازی

نگاهی دقیق‌تر به کلمات
   

بیست و هشت اشتباه نویسندگان | آموزش نویسندگی و مفاهیم پایه آن

آموزش نویسندگی با مرور و معرفی اشتباهات نویسندگان

پرورش تسلط کلامی
   
مختص کاربر آزاد