Menu


کار تیمی و نقش جستجوگر منابع


جستجوگر منابع و نقش های 9 گانه بلبین در کار تیمی

پس از آشنایی با مردیت بلبین و مدل او در مورد نقش افراد در کار تیمی، قرار گذاشتیم که به تدریج با نقش های نه گانه مطرح شده توسط بلبین آشنا شویم.

ابتدا به نقش افراد ایده پرداز توجه کردیم و در مورد آن حرف زدیم، اگر چه شما هنوز فرصت نکرده‌اید تمرین آن را حل کنید .

در این درس، به نقش جستجوگر منابع یا Resource Investigator می‌پردازیم.

بر خلاف نقش ایده پردازی که بیشتر فعالیتی ذهنی است، نقش جستجوگر منابع یکی از نقش های اجرایی در کار تیمی محسوب می‌شود.

نقش های مختلف در کار تیمی بر اساس مدل بلبین - جستجوگر منابع

معرفی نقش جستجوگر منابع

دوست عزیز دسترسی کامل به مطالب مربوط به این بخش ، از طریق ثبت نام به عنوان کاربرویژه امکانپذیر هست
تمرین درس نقش جستجوگر منابع در کار تیمی: چه تجربیاتی در مواجهه با نقش جستجوگر منابع در کار تیمی و سازم