مجموعه مطالب در زمینه تصمیم گیری | متمم
Menu

جاشوا بل و ویولن نوازی در ایستگاه مترو | مرور یک داستان آشنا

جاشوا بل - نواختن ویولن در مترو

تصمیم گیری
   

اثر پلتزمن | کمربند ایمنی بهتر است یا میخ؟

اثر پلتزمن

تصمیم گیری
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

کتاب کی بود کی بود؟ | وقتی خودمان را توجیه می‌کنیم

کتاب کی بود کی بود

تصمیم گیری
   
معرفی کتابهای روانشناسی
   

تعارض شناختی (ناهماهنگی شناختی)

دامهای تصمیم گیری - متمم - محل توسعه مهارتهای من

تصمیم گیری
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

اهمیت وقفه و خوابیدن روی یک مسئله

دوره نهفتگی - خوابیدن روی مسئله

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت حل مسئله
   

تکنیک های تصمیم گیری | استفاده از گروه مشاوران فرضی

یکی از تکنیک های تصمیم گیری استفاده از یک گروه مشاوران ذهنی است

تصمیم گیری
   
مختص کاربر ویژه
   

تصمیم های سخت زندگی و درد راه‌های نرفته

تصمیم گیری
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
دعوت به گفتگو
   

سوالهای مصاحبه شغلی | سنجش توانایی تصمیم گیری

برای سنجش مهارت تصمیم گیری در مصاحبه شغلی چه سوالهایی را بپرسیم تا مطمئن شویم بهترین داوطلب ها انتخاب می‌شوند

تصمیم گیری
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

اثر لنگر انداختن چیست؟ چگونه می‌توان این سوگیری شناختی را کاهش داد؟

لنگر انداختن - اثر لنگر انداختن بر مذاکره و تصمیم گیری غیر قابل انکار است

تصمیم گیری
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

پرسشنامه ارزشهای شخصی

پرسشنامه ارزش های شخصی

تصمیم گیری
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

انواع تصمیم گیری در مدیریت و زندگی

انواع تصمیم گیری در مدیریت - انواع تصمیم گیری در زندگی

تصمیم گیری
   
مختص کاربر ویژه
   

تفاوت مشکل و مسئله چیست؟ منظور از تبدیل مشکل به مسئله چیست؟

تفاوت مشکل و مسئله چیست؟ مشکل با مسئله چه فرقی دارد؟

تمرین و مشارکت در بحث
   
مهارت حل مسئله
   

آموزش سوال پرسیدن | مهم است اما چگونه؟

آموزش سوال پرسیدن چگونه انجام می‌شود؟

تمرین و مشارکت در بحث
   
مهارت حل مسئله
   

کتاب مهارت حل مسئله

کتاب مهارت حل مسئله - اس یان رابرتسون

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت حل مسئله