Menu


آموزش تکمیلی ارزیابها: تیپ شناسی کاربران شبکه های اجتماعی و فضای آنلاین


تیپ شناسی کاربران در شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی و رفتار کاربران در آنها از جمله دغدغه های جدی در همه کشورها و جوامع، از جمله جامعه ماست.

با توجه به اینکه شبکه های اجتماعی دیجیتال پدیده ای چندلایه و پیچیده هستند که رونق و رکود و شکل استفاده از آن‌ها تابع ده‌ها و صدها پارامتر مختلف است و اثرات و تبعات رفتاری و اجتماعی آن‌ها هم به شکل های مختلف و در سبک زندگی دیجیتال و فیزیکی بروز می‌کند، شناخت این پدیده جدید در اکوسیستم اجتماعی و اقتصادی امروز کار ساده‌ای نیست.

از سوی دیگر، در تحلیل مزایا و معایب شبکه های اجتماعی و فرصت شناسی و آسیب شناسی شبکه های اجتماعی، نمی‌توان صرفاً‌ به گزارش‌ها و تحقیقات منتشر شده در فرهنگ‌ها و کشورهای دیگر محدود شد. چرا که الگوی استفاده کاربران ایرانی از شبکه های اجتماعی (چه از لحاظ حجم استفاده و چه شیوه استفاده و چه نفوذ عمیق این شبکه ها در زندگی فردی و اجتماعی آنها) با سایر جوامع و فرهنگها متفاوت است.

متمم با توجه به اهمیت این مسئله، در نظر دارد مجموعه‌ای از درس‌ها را تحت عنوان تیپ شناسی کاربران شبکه های اجتماعی به عنوان کارگاه تشویقی در کنار درس استراتژی محتوا ارائه نماید.

اهداف این کارگاه تشویقی به شرح زیر است:

 • آشنایی با مدلهای تحلیل رفتار کاربران در ادبیات آکادمیک شبکه های اجتماعی در سطح جهان و معرفی مدل‌هایی که در فرهنگ ما نیز قابل استفاده هستند.
 • ایجاد زمینه‌ای برای تعریف و تحلیل دقیق‌تر پرسونای مخاطب در شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای اجتماعی که می‌تواند برای استراتژیست های محتوا در کسب و کارها مفید باشد.
 • معرفی الگوهایی برای فکر کردن در مورد رفتار کاربران و تحلیل رفتار آنها که می‌تواند زمینه‌ای برای مطالعات علمی بومی یا مطالعات اقتصادی باشد.
 • کمک به ایجاد محتوای مناسب برای مخاطب با هدف ارزش آفرینی بیشتر در شبکه های اجتماعی
 • آسیب شناسی رفتارها و پیش‌بینی بحران‌های احتمالی برای فعالیت در فضای آنلاین و آمادگی برای مدیریت آنها

توضیح: این درس از سلسله درس‌های آموزش تکمیلی ارزیابهاست که برای ارزیابان عزیز در استراتژی محتوا در نظر گرفته شده است.

برخی از منابع مورد استفاده در این درس:

Social Media in Employee Selection and Recruitment

کاربرد شبکه های اجتماعی در انتخاب و استخدام کارکنان

Virtual Communities: Concepts, Methodologies, Tools and Applications

جامعه های مجازی: مفاهیم، روش‌ها، ابزارها و کاربردها

Handbook of Research on Socio-Technical Design and Social Networking Systems

هندبوک تحقیقات در زمینه طراحی فنی-اجتماعی و سیستم های شبکه های اجتماعی

      شما تاکنون در این بحث مشارکت نداشته‌اید.  

     برخی از دوستان متممی که به این درس علاقه مندند:    محمدرضا ، محمد مقیمی ، سمیه قجاوند ، ایمان نظری ، محمدرضا مرجوی

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری تیپ شناسی کاربران دنیای دیجیتال به شما پیشنهاد می‌کند:

سری مطالب حوزه تیپ شناسی کاربران دنیای دیجیتال

قوانین کامنت گذاری در متمم

4 نکته برای آموزش تکمیلی ارزیابها: تیپ شناسی کاربران شبکه های اجتماعی و فضای آنلاین

   
  دوست گرامی مشاهده تمرینهای مربوط به این درس، صرفا برای کاربران متمم امکانپذیر میباشد.
  .