Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu

آرشیو سری مطالب :یادگیری زبان انگلیسی

فعل ۸۶: Fund

یادگیری زبان انگلیسی برای مدیران

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

فعل ۹۰ | Cancel | آیا دربارهٔ کنسل کردن هم نکتهٔ تازه‌ای وجود دارد؟

یادگیری زبان انگلیسی Cancel

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

فلش کارت برای یادگیری زبان | معرفی یک اپلیکیشن

فلش کارت برای یادگیری زبان

یادگیری زبان انگلیسی
   

فعل ۸۷: Anticipate

یادگیری افعال انگلیسی - Anticipate

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

شمارش کلمات در متن انگلیسی

شمارش کلمات متن انگلیسی

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

پادکست Sway | مصاحبه با بیل گیتس و دیگران

کارا سوییشر - پادکست Sway

مختص کاربر ویژه
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

پیشنهادها و تکنیکهایی برای یادگیری کالوکیشن ها در زبان انگلیسی

تکنیکهای یادگیری کالوکیشن ها

مختص کاربر ویژه
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

افعال پرکاربرد انگلیسی | Participate

یادگیری زبان انگلیسی Participate

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

افعال پرکاربرد انگلیسی | Prefer

یادگیری زبان انگلیسی Prefer

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

افعال پرکاربرد انگلیسی | Acquire

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

افعال پرکاربرد انگلیسی | Prevent

یادگیری زبان انگلیسی برای مدیران Prevent

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

افعال پرکاربرد انگلیسی | admit

یادگیری زبان انگلیسی برای مدیران

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

فعل ۳۹: Treat

یادگیری زبان انگلیسی Treat

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

افعال پرکاربرد انگلیسی | Buy

یادگیری زبان انگلیسی برای مدیران: BUY

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

فعل ۵۰: Own

یادگیری زبان انگلیسی Own

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

فعل ۹۳: Discount

یادگیری زبان انگلیسی Discount

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

معرفی پادکست پروژه دانش |‌ شین پریش

پادکست پروژه دانش شین پریش

مختص کاربر ویژه
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

افعال پرکاربرد انگلیسی | Evaluate

Evaluate به عنوان یکی از افعال پرکاربرد انگلیسی

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی